Deu obres memorables per entendre la poesia

Entre l’estructura de la lírica moderna i la poesia de l’antiguitat, l’energia del silenci i la paraula segueixen fluint encara que després d’Auschwitz es digués que la lírica era impossible. Com podem triar deu poemes entre la quasi infinita seqüència de poemes que funden alguna cosa a partir del que es fugaç, del que és sagrat o del no-res? De Píndar a Rilke, de Garcilaso a Baudelaire, tota tria és un risc. Aquests són els deu grans poemes d’una aposta

5

Can vei la lauzeta mover
(Quan veig l’alosa aletejar)

BERNAT DE VENTADORN

(ca. 1150-60)

La cansó trobadoresca comença amb una imatge prodigiosa que és la de l’alosa acostant-se als raigs de sol, oblidant-se de si mateixa, caient, caient. A la primera estrofa tot conspira per construir un so (lauzeta / chazer / ses / oblid.es / laissa /) en el qual es reprodueix la sensació de fondre’s, a tocar de la liqüefacció de l’ànima de la qual parlen els místics. En aquest cas és el cor el que es fon de desig.