Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

4

La Passió segons Sant Mateu

Joahnn Sebastian Bach

(1727)

Si per a molts Bach és el centre mateix de la música, La Passió és el cim del seu art i, potser, la més alta consecució creadora de l’esperit humà, allà on la criatura s’adreça a plena veu al seu fautor. Entre tants moments incomparables, les àries “Erbarme dich, mein Gott” i “Mache dich, mein Herze, rein” expressen l’experiència lancinant de l’angoixa i les primeres besllums del consol que asserena com no s’havia fet mai. Deia Cioran: “Bach és l’única cosa que et fa pensar que l’univers no és un fracàs”. Déu pot estar satisfet.