Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

10

Quartets de corda

Dimitri Xostakóvitz

(1938-1974)

El compositor rus començà a compondre quartets de corda relativament tard, el 1938, en l’avantsala de les grans porgues stalinistes. Els quartets van ser un refugi discret on prosseguir les seves exploracions musicals. Ja no abandonà mai aquesta forma, de condensada tensió. Assajà amb idees i moviments sencers que després incorporaria a les obres “majors”, un món musical densíssim, lúcid i incandescent. Ara ens permeten acostar-nos a l’art exuberant del maltractat geni rus en el que tenia de més íntim i més seu, allà on es va permetre la per a ell tan difícil llibertat. desperté, ella, tan bella, seguía allí.