Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

2

Recercadas del Trattado de Glosas

Diego Ortiz

(1553)

Les Recercadas són un prodigi de gràcia melancòlica, d’harmonia subtil, d’intel·ligència, però no són un oasi. Diego Ortiz, amb Narváez, Mudarra, Lluís Milà, Cabezón i algun més, il·lustra l’altíssim nivell de la música instrumental del Renaixement hispànic. Amb tot, a les Recercadas hi ha més que l’exponent quintaessenciat d’una gran tradició. Hi ha el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i a dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana.