L'estand de promoció dels aliments catalans al saló Alimentaria 2022. ©TheNBP

Les exportacions agroalimentàries catalanes creixen un 15% i freguen els 15.000 milions

Més de 2.900 empreses exporten regularment aliments produïts a Catalunya a gairebé 200 països, amb França, Itàlia i la Xina com a principals clients

Les exportacions del sector agroalimentari català van créixer un 15,3% l’any passat, fins a sumar un total de 14.848 milions d’euros. Tal com ha destacat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat aquest dilluns, suposa una xifra “rècord” i supera per primera vegada la barrera del catorze mil milions. Segons les darreres dades disponibles, totes les branques de la producció agrícola han vist augmentar el seu valor exportador amb l’única excepció de la fruita i l’horta. Per mercats, també s’apunten millores en totes les regions menys l’Àfrica i l’Àsia, on hi ha tingut un especial pes la disminució de les compres de la Xina, que cau de segon a tercer lloc com a destinació de les exportacions d’aliments catalans.

“Per volum i per xifra de negoci exportem més aliments i begudes que economies com Portugal, Grècia, Perú, Suècia, Colòmbia o el propi Japó”, ha destacat la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. D’altra banda, ha afegit que Catalunya és l’origen d’un de cada quatre productes agroalimentaris que exporta l’Estat.

Tot i les bones dades d’exportacions, Jordà ha avisat que els productors han de fer un esforç per centrar-se en el valor afegit. “El sector ha de comptar més euros que quilos. Si comptem més euros que quilos és possible que produïm bé, que produïm millor”, ha demanat, informa ACN. Tanmateix, ha apuntat que allò que es fa correctament s’acaba pagant a un preu “més que just”. “Això és el que hem d’aconseguir, és la gran fita, i pel que fa al sector exportador ho estem aconseguint”, ha resolt.

Tot i el balanç molt positiu que fa el Govern, hi ha notes negatives com la caiguda dràstica que ha patit l’exportació de carn a la Xina, un mercat molt important durant anys que ara s’estan contraient. En aquest sentit, el director gerent de Prodeca, l’empresa pública de promoció dels aliments catalans,  Ramon Sentmartí, ha afirmat que es deu a una política del gegant asiàtic, que treballa per retallar la seva dependència alimentària de l’exterior. “El mercat de la Xina pel que fa al sector de la carn ha baixat un 26% en facturació i un 30% en volum”, ha reconegut.

Ramon Sentmartí: “El mercat de la Xina pel que fa al sector de la carn ha baixat un 26% en facturació i un 30% en volum”

La pronunciada caiguda de la demanda de la Xina, que segueix com a primer destí de les carns catalanes, s’ha compensat en part amb increments de quota significatius en altres mercats de la regió com el Japó o les Filipines, on l’activitat ha crescut fins a un 50%. Malgrat tot, la disminució de les exportacions a la Xina han motivat que tota la regió Àsia hagi caigut en conjunt un 0,37% fins als 2.600 milions d’euros. La reducció d’aquest mercat, que suposa el 17,9% de les exportacions totals, contrasta amb els forts increments viscuts en mercats amb menys pes com Amèrica del Nord (+28,4%) o Amèrica Llatina (+39%).

Segons les dades facilitades aquest dilluns, el sector agroalimentari impulsa el conjunt de les exportacions catalanes. Prova d’això és que un de cada set euros exportats provenen de les exportacions agroalimentàries (15,64%). Un altre element destacable és que s’aconsegueix mantenir el superàvit comercial agroalimentari que va aconseguir per primera vegada el 2019, situant-se el 2022 en una taxa de cobertura del 104,86%. Un altre element ressenyable és que Catalunya ha incrementat les seves exportacions a un ritme superior a la mitjana del conjunt de l’Estat (+13,2%) i del conjunt de la UE (+11,8%).

En total, s’exporten aliments produits a Catalunya a 198 països. França continua sent el primer país receptor mentre que Itàlia passa a ser el segon destí superant la Xina, que se situa en tercera posició seguida d’Alemanya, Portugal i Regne Unit. Catalunya compta amb un 4,9% més d’empreses exportadores regulars (aquelles que acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius de vendes a l’exterior) arribant a les 2.905 (+130 empreses).