Cicle formatiu sobre l'aigua impartit a l'Institut Escola Municipal de Treball de Granollers.

La gestió de l’aigua, repte de futur i opció laboral de qualitat

L'Escola de l'Aigua impulsa l'FP Dual a quatre instituts de Catalunya i a onze centres de la resta d'Espanya, amb més de 700 alumnes i un alt índex d'inserció laboral

Trobar, canalitzar, fer potable i salvaguardar l’aigua com el tresor vital que és per a la humanitat és un dels grans reptes de futur a tot el món. Amb l’objectiu de compartir el seu coneixement sobre la gestió d’aquest bé tant necessari fa 10 anys es va crear l’Escola de l’Aigua, que permet formar professionals del sector. A més dels programes que l’Escola de l’Aigua ofereix a través de màsters i postgraus juntament amb la UPC o la UPF-Barcelona School of Management, que permet als nivells de direcció i gerència aprendre a desenvolupar la gestió tècnica de l’aigua i el desenvolupament de negocis sostenibles, es va donar impuls al projecte de la Formació Professional Dual. “La nostra aposta per l’FP Dual va ser molt clara des del primer moment, en tant que és una de les tres potes per garantir la qualificació dels professionals del sector”, afirma Lluc Pejó, director de l’Escola de l’Aigua. 

Les altres dues potes a les quals fa referència Pejó són la formació contínua a les empreses (lifelong learning) i el reconeixement de les competències que han adquirit els treballadors al llarg de la seva carrera. I, en paral·lel a tot això, des de l’Escola de l’Aigua també es du a terme una important tasca de sensibilització social perquè, al cap i a la fi, tota la ciutadania està involucrada a l’hora de fer un bon ús i aconseguir una gestió òptima de l’aigua. 

Creació dels primers cicles d’FP sobre l’aigua

L’any 2012, tal com explica Lluc Pejó, no existien cicles formatius específics sobre l’aigua, i la modalitat dual es trobava en un moment incipient a nivell de tot l’Estat. “Vam ajudar l’administració a definir els cicles formatius de l’aigua, i la proposta va culminar amb la creació de dos cicles i el compromís per impartir-los en modalitat dual a diferents llocs d’Espanya”.

“L’FP Dual permet compaginar estudis al centre educatiu i a l’empresa. Jo ho recomanaria a tothom qui vol treballar i aprendre al mateix temps, també perquè, comparat amb altres sectors, el de l’aigua té moltes sortides. A mi m’agradaria arribar a gestionar equips, i sé que ho podré fer amb aquesta formació”, expressa l’Óscar Delgado, un dels 700 estudiants dels cicles de l’aigua que s’imparteixen actualment en quinze instituts de tot Espanya. Delgado cursa segon any del Cicle de Formació de Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d’Aigua de l’Institut Municipal del Treball de Granollers.

Óscar Delgado (alumne): “L’FP Dual permet compaginar estudis al centre educatiu i a l’empresa. Jo ho recomanaria a tothom qui vol treballar i aprendre al mateix temps, també perquè, comparat amb altres sectors, el de l’aigua té moltes sortides”

Avui, la modalitat dual és un sistema reconegut i aplicat en molts llocs, però amb la definició dels primers cicles formatius sobre gestió de l’aigua, l’Escola de l’Aigua n’estava sent pionera i, amb la característica cabdal que “des del minut zero, vam optar per fer una formació dual retribuïda, amb forma de beques salari”, posa en valor Pejó.

El primer institut

L’any 2014, l’IES Pere Martell de Tarragona va ser el primer de tot l’Estat en impartir l’FP Dual en un cicle de grau mitjà de l’aigua. Ho va fer amb una titulació creada per la Generalitat, amb l’orientació, igualment, de l’Escola de l’Aigua que, encara avui, forma el professorat i tutors d’empresa, col·labora en l’equipament de les aules-taller i organitza visites formatives a instal·lacions i jornades temàtiques per alumnes.​

Segons es transmet des de la pròpia Escola de l’Aigua, l’èxit del seu model “es basa en la col·laboració público-privada amb institucions i centres educatius, per unir l’ocupació, el talent i la productivitat”. En aquest sentit, al programa hi estan implicades 20 empreses del grup Agbar i 15 instituts repartits per vuit comunitats autònomes, amb més de 730 alumnes participant en diferents cicles formatius.

Si el primer pilot, fet a Catalunya, es va implementar a l’IES Pere Martell, l’Institut Escola Municipal de Treball de Granollers i el Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago de Compostela van ser els dos primers centres a estrenar els cicles oficials a nivell estatal, que es van aprovar l’any 2017. Des d’aleshores, s’han graduat en aquesta formació dual 115 estudiants, el 52% dels quals han aconseguit una inserció laboral directa en alguna de les empreses del grup Agbar.

Gairebé 600 estudiants cursen cicles de l’aigua a Espanya.

Tot i que a l’FP Dual s’hi poden inscriure alumnes de qualsevol edat, no només joves, en general el grau mitjà i superior d’aquests estudis formen part del sistema educatiu reglat, el qual s’adreça de manera natural als joves que han finalitzat estudis obligatoris. En aquest sentit, l’Escola de l’Aigua aposta pels joves que amb aquesta formació es poden incorporar com a nous professionals al sector. Perquè en la base de les matèries impartides i del treball real en les empreses, mentre s’estudia, hi ha els marcs referencials de les qualificacions professionals establertes ja al món laboral. És a dir, qui es forma, adquireix coneixements, però també reconeixement en expertesa en la feina a desenvolupar.

“A mi em sembla molt interessant i crec que se li pot treure molt de profit”, expressa María Manuela García, alumna del Cicle de Formació de Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d’Aigua de l’Institut Municipal del Treball de Granollers. “El camp laboral del sector de l’aigua és gran. Hi ha la part de fer potable l’aigua, regenerar-la, les dessaladores…”, argumenta. “A mi tot el que és la part subterrània m’agrada”, afegeix.

I, en un moment com el que travessem a nivell planetari, d’escassetat d’aigua, aprendre a gestionar bé aquest recurs, des que arriba del cel, fins al consum i reutilització, el control de tot el seu cicle i les eines que fan la seva gestió més eficient, aquests estudis són una necessària sortida laboral, a l’hora que generosa i esperançadora, per als propis estudiants i per al conjunt de la societat. Como agua de mayo, que diríem fent servir l’expressió del camp, aprendre a gestionar l’aigua és una contribució per al bé comú.

On estudiar cicles formatius sobre gestió de l’aigua

A Barcelona i a la seva àrea metropolitana es poden estudiar cicles formatius sobre gestió de l’aigua en modalitat dual als instituts Rubió i Tudurí de Barcelona, i a l’IES Esteve Terradas i Illa, de Cornellà de Llobregat. I els de la resta de Catalunya són l’Institut Pere Martell de Tarragona, l’Escola Municipal de Treball de Granollers i l’IES Alfons Costafreda de Tàrrega.

En tots aquests centres i en d’altres ubicats fora de Catalunya, els professionals de l’Escola de l’Aigua preparen la dualització del currículum a cada lloc on s’implanta. És a dir, “quina part de coneixements, de continguts que s’imparteixen, ho fan en les instal·lacions d’aigua properes i quines al centre educatiu. Això s’adapta en funció dels equipaments que hi ha a cada lloc”, precisa el director de l’Escola de l’Aigua, Lluc Pejó. 

Una de les visites efectuades pels alumnes a la depuradora de El Prat.

Des de l’Escola també s’ofereix formació els professors que imparteixen les matèries sobre continguts tècnics. D’altra banda, l’empresa facilita l’obtenció de materials necessaris per a la formació, com puguin ser canonades, bombes, vàlvules o petites màquines per a experimentar en l’aula taller del centre educatiu.

Els darrers anys, segons expliquen, la matriculació total ha anat augmentant, per l’interès que desperta la matèria i també perquè s’hi han anat sumant centres. El creixement —puntualitza Pejó— es procura planificar en funció de la demanda del sector. Precisament, un dels avantatges de la formació dual és la seva connexió amb les necessitats reals del mercat laboral. També per als alumnes resulta més atractiu practicar en situacions reals i al costat de treballadors experts en actiu.

L’experiència en un context real de treball també contribueix sobre manera a millorar l’ocupabilitat. Tal com explica Lluc Pejó, “obtens un coneixement més directe i concret de què es fa a les empreses i els mateixos empleats ja veuen com treballes. I, quan hi ha demanda professional, les empreses volen retenir talent”.

Visió de futur

Són cicles que donen resposta a la gestió de l’aigua, un tema clau ara que vivim de manera molt punyent l’escassetat d’aquest recurs natural. “Tots els indicadors del canvi climàtic marquen la tendència que episodis extrems, ja sigui de sequera o de pluges torrencials, seran cada cop més freqüents. Per tant, tot el que té veure amb la cura de l’aigua, afegint-hi la digitalització, requereix que tinguem professionals apassionats per l’aigua i ben preparats”, afirma el director de l’Escola de l’Aigua.

“Estem molt enfocats en la professionalització del sector d’una manera integral, tant dels equips directius, com de perfils tècnics i operaris. La  nostra visió per als propers anys és treballar molt a fons les competències necessàries per fer front als reptes de la gestió de l’aigua en un context europeu i global de transició ecològica i digital, i ser un agent actiu en el disseny de propostes formatives avançades i en la configuració de centres d’excel·lència per a la qualificació professional” afegeix Pejó. Ser capaços de generar itineraris formatius personalitzats en funció de les necessitats de millora i adquisició de noves competències, amb l’ajuda de les tecnologies intel·ligents que puguin anar apareixent són objectius de l’Escola de l’aigua. Que la tecnologia és important en la gestió de l’aigua ho saben també els propis estudiants, “perquè el sector de l’aigua és molt complex i la tecnologia ens permet fer front als reptes que ens planteja”, raona la María Manuela García.

Lluc Pejó, director de l’Escola de l’Aigua: “Tot el que té veure amb la cura de l’aigua, afegint-hi la digitalització, requereix que tinguem professionals apassionats per l’aigua i ben preparats”

I, tot i que l’Escola de l’Aigua tracta de gestió d’aigua i la majoria dels seus professionals són de l’àmbit científico-tècnic, es treballa en la incorporació de competències artístiques i humanístiques per ampliar les seves capacitats professionals. “Per exemple, en el nostre programa Aquaseminar, centrat temàticament en la crisi climàtica i la transformació digital, incorpora elements propis de les arts, com ara la música o la literatura. També estem enllestint un nou programa per a persones d’Agbar, en col·laboració amb quatre institucions culturals, que permetrà connectar diverses disciplines artístiques amb la seva pràctica professional”, explica el director de l’Escola de l’Aigua. I que l’art flueixi, així, com l’aigua, en la consciència integral de la persona.

Sensibilització per a tothom

L’aigua, com a element vital per a la salut de les persones, en l’àmbit sanitari, higiènic, per a la qualitat de vida i com a element regulador del medi ambient és, en mans de l’Escola de l’Aigua, protagonista de campanyes de sensibilització per al públic escolar i per a la ciutadania en general, mitjançant activitats que s’imparteixen a la mateixa escola, o gestionant  programes d’educació ambiental per a diverses empreses i administracions públiques. Com explica Lluc Pejó, “sortim dels professionals del sector per impactar al conjunt de la societat, adreçant-nos als diversos grups d’interès implicats en la governança de l’aigua, que al capdavall interpel·la i inclou tothom”.