El Centre d'Acollida Assís es dedica a facilitar processos d'inclusió social de persones sense llar.

La Fundación Mutua Madrileña destina 140.000 euros a cinc projectes que es desenvoluparan a Catalunya

Les iniciatives socials a les que donarà suport s'emmarquen en les àrees de discapacitat, atenció a víctimes de violència masclista, suport a la infància amb problemes de salut i atenció a les seqüeles socioeconòmiques de la covid-19 en col·lectius vulnerables

El Centre d’Acollida Assís es dedica a facilitar i motivar processos d’inclusió social de persones sense llar, fomentant la seva promoció, a més de sensibilitzar a la societat. Amb la crisi del coronavirus, a Assís s’han trobat amb l’arribada de persones que mai havien necessitat els serveis d’entitats socials, com famílies i persones que han perdut el seu treball, que no poden pagar-se l’habitatge ni l’alimentació, que se sumen a les que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, la Fundació Ared treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió, en la seva majoria dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials. Aquesta fundació ha constatat que la crisi de la covid està sent més dura i severa per a les famílies més vulnerables i, entre les mesures que ha impulsat per donar resposta, està la preparació de lots d’aliments i productes bàsics.

Aquestes són dues de les d’entitats sense ànim de lucre que la Fundación Mutua Madrileña, en les seves IX Ajudes a Projectes Socials, seleccionarà a Catalunya aquest any. La IX Convocatòria d’Ajudes a Projectes Socials de la Fundación Mutua Madrileña donarà suport a un total de cinc projectes a Catalunya amb 140.000 euros, que beneficiaran de manera directa a més de mil persones.

Amb els recursos que aportarà la Fundación Mutua Madrileña, el Centre d’Acollida Assís donarà cobertura a necessitats bàsiques de les persones sense llar que s’adrecen al centre, com protecció, alimentació i higiene. També els oferirà acompanyament social emocional. Per la seva banda, la Fundació Ared destinarà l’ajuda al seu programa d’integració sociolaboral per a víctimes de violència masclista. Aquest programa té com a objectiu millorar l’autonomia personal, professional i econòmica de les dones ateses i augmentar el seu nivell d’ocupabilitat.

Convocatòria d’Ajudes a Projectes d’Acció Social

Les iniciatives que la Fundación Mutua Madrileña, que presideix Ignacio Garralda, seleccionarà a Catalunya s’emmarcaran en les àrees de discapacitat, atenció a víctimes de violència masclista, suport a la infància amb problemes de salut i atenció a les seqüeles socioeconòmiques de la covid-19 en col·lectius vulnerables.

Per a la resta d’Espanya, aquesta iniciativa té una dotació total d’un milió d’euros. Servirà per posar en marxa 36 projectes d’entitats sense ànim de lucre de tot el país, que beneficiaran a 22.000 persones de manera directa.

A la resta d’Espanya, aquesta iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña té una dotació total d’un milió d’euros i servirà per a posar en marxa 36 projectes d’entitats sense ànim de lucre

La fundació impulsa anualment, des del 2012, la seva convocatòria d’Ajudes a Projectes d’Acció Social per secundar econòmicament projectes d’ONG. Des de llavors, s’han destinat prop de sis milions d’euros al desenvolupament de 230 projectes.

A més del suport al Centre d’Acollida Assís i la Fundació Ared, la Fundación Mutua Madrileña contribuirà al desenvolupament dels projectes que duen a terme a Catalunya la Fundació Mifas, la Fundació Acció Social Infància i l’Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD).

Assís donarà cobertura a necessitats bàsiques de les persones sense llar que s’adrecen al centre, com protecció, alimentació i higiene, gràcies a l’ajuda de la Fundación Mutua Madrileña.

Suport a la rehabilitació de la salut de persones amb discapacitat

A Girona, la Fundació Mifas, especialitzada en la millora i la rehabilitació de la salut de les persones amb discapacitat, utilitzarà l’import de l’ajuda per finalitzar les obres d’habilitació d’una sala situada en el seu Centre d’Atenció Integral. En aquesta sala de la Fundació Mifas es preveu que se situïn l’àrea de salut, que inclou l’atenció psicològica, xerrades i jornades; l’àrea de promoció de l’autonomia, en la qual s’organitzen jornades sobre ajudes tècniques, i l’àrea de l’associat, amb tallers i classes de diferents disciplines, com ioga i Pilates, dansa adaptada o activitats de dinamització.

Dispositius digitals per a nens i adolescents

Per tot Catalunya, la Fundació Acció Social Infància desenvoluparà el seu projecte Connecting People, que donarà dispositius digitals a nens i adolescents sense accés a Internet i en risc d’exclusió. Aquests dispositius els hi serviran per seguir les classes. Els recursos de la Fundación Mutua Madrileña també serviran per ampliar l’equip de professionals de pedagogia que acompanyen les famílies.

Alfabetització digital dels majors de 65 anys

A Barcelona, l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) millorarà el nivell d’alfabetització digital de les persones majors de 65 anys que viuen soles i tenen risc de patir situacions d’aïllament o solitud no desitjada. L’ABD les ajudarà a apoderar-se i contribuirà a democratitzar el seu accés a la informació a través de la tecnologia.

La Fundació Ared serà una altra de les beneficiades a Catalunya per la convocatòria de la Fundación Mutua Madrileña.