Les oficines són una part fonamental del teixit econòmic, social i cultural de Barcelona

En l’era actual, on les tecnologies digitals i la flexibilitat laboral semblen desafiar el concepte tradicional de l’oficina, és imprescindible recordar i reafirmar el valor que tenen aquests espais per la ciutat de Barcelona. Les oficines no són només llocs on es treballa, sinó que també exerceixen un paper vital en la cohesió, la creativitat i la sostenibilitat d’una ciutat.  

L’ús de la tecnologia i aplicacions com Teams o Zoom han revolucionat la nostra forma de treballar i ens han fet incorporar models híbrids i flexibles que ens faciliten el treball en remot, la conciliació i la comoditat. Han canviat la nostra forma de treballar els models híbrids? Sí. Però hi ha una cosa que no podem perdre de vista, i és que l’oficina segueix sent el pilar fonamental per a qualsevol empresa que vulgui prosperar en aquesta nova era. Evidentment, estem parlant d’un pilar que varia segons geografies, edats, càrrecs, funcions i més, i que també es transforma, evoluciona, i fins i tot es rehabilita.  

A banda de canviar les eines que utilitzem en el nostre dia a dia i que ens faciliten la feina, el model híbrid, aquesta nova forma que tenim ara de treballar i de fer les coses, també ha portat als propietaris i ocupants d’oficines a repensar els espais on es troben. Les empreses busquen, cada vegada més, espais de qualitat que permetin no només atraure, captar i  fidelitzar talent, sinó també que compleixin amb les últimes legislacions i estàndards mediambientals, així com també de benestar i de connectivitat digital.  

En aquesta línia, les oficines que se situïn per sota d’un cert nivell de rendiment energètic, estan ara mateix sota l’amenaça d’obsolescència legal, raó per la qual s’està instant als propietaris a actuar ara per tal de mitigar l’impacte en les seves carteres. Segons un estudi de Cushman & Wakefield, gairebé un 80% de l’stock d’oficines a Europa quedarà obsolet l’any 2030. Això vol dir que més de les tres quartes parts dels edificis d’oficines d’Europa corren el risc de quedar-se obsolets, a no ser que els seus propietaris inverteixin en millores o trobin nous usos alternatius per a ells. Aplicant aquestes dades a la nostra ciutat, si a Barcelona tenim sis milions de metres quadrats d’oficines, quatre milions de metres quadrats quedarien obsolets l’any 2030.  

Així mateix, d’aquest estudi podem extreure fàcilment la conclusió que la gran majoria de les empreses estan en oficines amb data de caducitat, en edificis que s’han quedat obsolets, ubicats al centre de la ciutat, a Passeig de Gràcia, a Diagonal o a Consell de Cent, que no estan preparats per l’evolució que està vivint el sector i els reptes que aquest haurà d’afrontar en els propers anys. Les empreses ubicades en aquests edificis s’hauran de traslladar, sí o sí, a edificis construïts o rehabilitats, seguint models que s’adeqüin a les necessitats que demana el mercat. Aquest context proporciona una pressió per part dels reguladors i dels stakeholders als inquilins i propietaris d’oficines, en un context on l’ESG, el wellbeing i  la motivació són eixos claus per atraure i retenir el talent a les empreses. 

A Barcelona tenim edificis que quan s’han rehabilitat han aconseguit atreure a grans empreses i generar stock de qualitat a la ciutat

De cara als usuaris d’aquestes oficines, ens haurem de plantejar seriosament on anem. I  haurem d’anar en compte, perquè hi ha moltes opcions, però hi ha molt pocs edificis que compleixin amb els requisits que seran imperatius l’any 2030. Amb això, part del debat és: i llavors, què passarà amb aquells edificis que no compleixin amb aquests requisits? Doncs bé, haurem de treballar per reposicionar-los i evitar-ne la seva obsolescència. A Barcelona tenim edificis que quan s’han rehabilitat han aconseguit atreure a grans empreses i generar stock de qualitat a la ciutat, com és l’arribada de Porsche Digital a l’edifici de Wittiwood, el primer edifici totalment construït amb fusta a Espanya. 

La demanda a Barcelona es comporta amb aquest criteri selectiu, i hem pogut observar com  cada vegada hi ha més empreses que fan aquesta reflexió i prenen decisions en aquesta línia. Tenim una alta demanda d’oficines i, tot i que la tassa de disponibilitat sembla que ha pujat, tenim poc producte de qualitat per atendre aquesta demanda que poc a poc, va entenent que l’edifici que ocupa no compleix amb els requisits necessaris.  

Cal trobar formes per reposicionar aquells edificis d’oficines que estiguin obsolets i treballar per seguir fomentant la sostenibilitat

Les oficines són una part fonamental del teixit econòmic, social i cultural de Barcelona; són centres de col·laboració, creativitat i sostenibilitat que exerceixen un  paper essencial a l’hora de mantenir una connexió tangible entre la ciutat, la seva gent i el seu compromís amb un futur sostenible. Avui en dia l’oficina segueix oferint un seguit de beneficis que el treball en remot no proporciona; és un eix troncal en qualsevol cultura empresarial: un espai on conflueixen models d’aprenentatge diferents, on s’exalta el sentiment de pertinença a l’empresa, on sorgeixen i es consoliden relacions, on s’aprofita el cross-selling entre àrees… l’oficina és un eix que, per sobre de tot, segueix sent fonamental per Barcelona. Per això, per poder habilitar i desenvolupar el gran potencial que té la nostra ciutat, hem de trobar formes per reposicionar aquells edificis d’oficines que estiguin obsolets i treballar per seguir fomentant la sostenibilitat a l’hora de proporcionar espais de treball físics que fomentin la interacció i la col·laboració humana i el respecte pel planeta.