Juan Carlos Gallego MicroBank
El president de MicroBank, Juan Carlos Gallego.

MicroBank destina més de 467 milions a projectes amb un impacte social positiu

El banc social de CaixaBank concedeix 8.381 microcrèdits a emprenedors i microempreses durant el primer semestre d'aquest 2021, per valor de 106,1 milions d'euros

MicroBank té com a objectius facilitar l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables i enfortir el desenvolupament del teixit socioeconòmic. El balanç del banc social de CaixaBank durant aquest primer semestre se situa en la concessió de més de 467 milions d’euros a projectes que generen un impacte social positiu.

“Estem plenament compromesos amb els col·lectius més vulnerables, la nostra vocació és contribuir al benestar de la societat”, sosté el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, “i la crisi de la covid-19 no ha fet més que augmentar la nostra ambició d’ajudar perquè la recuperació i el progrés social estigui a l’abast de tots”.

Un dels puntals de l’activitat de MicroBank són els microcrèdits dirigits a negocis. Fins al mes de juny, es van lliurar un total de 8.381 a emprenedors i microempreses. El banc social va destinar 106,1 milions d’euros. L’import mitjà es va situar en els 12.660 euros, enfront dels 11.306 euros del mateix període de l’any anterior.

Així mateix, els microcrèdits concedits a famílies, destinats a satisfer necessitats bàsiques com la salut, l’educació i l’habitatge, van ascendir a 42.389 entre gener i juny, i van aconseguir un valor de 247,75 milions d’euros. L’import mitjà s’ha situat en els 5.845 euros en el primer semestre, un 10,4% més.

Finalment, el finançament de projectes de caràcter social ha experimentat un increment considerable en el primer semestre de l’any. Concretament, MicroBank va ajudar a materialitzar 2.859 projectes enfocats a l’economia social, l’educació, l’emprenedoria i la innovació per un valor de 113,7 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 65% en el nombre d’operacions i del 35,3% en l’import amb relació als sis primers mesos de 2020.