Sincrotrón Alba
Interior del Sincrotró Alba, a Cerdanyola.

Llum verda per construir un sincrotró de quarta generació

Catalunya iniciarà l'any vinent els treballs per aconseguir que una de les seves principals infraestructures científiques, el Sincrotró Alba, segueixi sent un centre de referència internacional. La construcció d'un feix de fotons de quarta generació a Cerdanyola de Vallès culminarà l'any 2031.

La pandèmia dificulta, però no paralitza tots els projectes. Un dels principals actius per posicionar Catalunya com a pol científic i tecnològic és el Sincrotró Alba, una infraestructura inaugurada el 2010 i que ja ha de renovar-se per no quedar-se enrere i seguir a l’avantguarda de la recerca. En aquest sentit, és una gran notícia que el consell rector de l’Alba, presidit pel ministre Pedro Duque, hagi aprovat l’inici del procés per construir un sincrotró de nova generació que entrarà en funcionament d’aquí a deu anys.

Els sincrotrons de quarta generació, en comparació amb l’actual, de tercera generació, produeixen un feix de fotons amb una brillantor molt superior i amb majors propietats de coherència, el que possibilita unes capacitats d’anàlisi de la matèria ara inaccessibles. L’objectiu és que el renovat accelerador de partícules permeti resoldre millor els nous desafiaments que té plantejats la ciència i la societat, en àmbits com la salut, la sostenibilitat, el canvi climàtic o l’energia. Es preveu, per exemple, que l’Alba II contribueixi al desenvolupament de nous fàrmacs i vacunes per lluitar contra les pandèmies, i que sigui clau en el desenvolupament de l’agricultura sostenible i en la preservació de l’entorn.

Des de la seva posada en marxa, a l’Alba s’han realitzat 1.500 experiments executats per científics de tot el món.

Sincrotró Alba
El sincrotró es va inaugurar l’any 2010. ©Javier Ortega Figueiral

El consell rector del sincrotró, infraestructura científica cofinançada a parts iguals per la Generalitat i el Ministeri de Ciència i Innovació, ha donat llum verda a què durant el 2021 es realitzi el predisseny de l’Alba II i el seu pla financer. La idea és substituir parcialment l’accelerador, renovar alguns components i construir noves línies experimentals. En conservar bona part de la infraestructura actual, en termes econòmics es considera que el cost de la inversió serà reduït, estimat en la meitat del que va costar la construcció de l’Alba I.

El calendari preveu que la fase de disseny i construcció es prolongui entre 2021 i 2028. Durant tot aquest període, el sincrotró actual seguirà funcionant. No serà fins a 2029-2030 que s’executarà una parada tècnica per instal·lar els nous components i poder reiniciar l’activitat investigadora l’any 2031.

Per fer front a aquesta decisió, els pressupostos generals de l’Estat de 2021 contemplen un increment de finançament per a l’Alba del 46%, amb una dotació de 22,9 milions d’euros.