Francina Alsina (Taula d'entitats del Tercer Sector Social); Marc Simon (Fundació La Caixa) i Cristina-Fabregat (CaixaBanK) durant la presentació de la convocatòria. @David Campos

La Fundació La Caixa augmenta un 42%, fins a 10,5 milions, els ajuts a les entitats socials catalanes

L'objectiu és ajudar al tercer sector a fer front a l'esforç extraordinari que es deriva de l'encadenament de crisis i de l'actual situació d'espiral inflacionaria. Les entitats preveuen un enduriment de la crisi social aquesta tardor i un increment de la borsa de pobresa a Catalunya.

Les entitats que lluiten contra la pobresa i treballen per pal·liar les situacions d’exclusió social a Catalunya es troben desbordades i alerten de l’empitjorament de la crisi social aquesta tardor. “Son temps d’una gran duresa social. Amb una inflació desbocada i un continu increment dels costos energètics, ens enfrontem a una situació insostenible per milers de llars”. Així de contundent d’expressa la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, Francina Alsina, que adverteix “d’un enduriment” d’aquesta situació que suposarà que en els pròxims mesos “s’incorporin noves persones a la borsa de pobresa i exclusió social de Catalunya”.

Segons Alsina, amb dades de l’Idescat, actualment, un de cada quatre catalans, el 26% de la població, ja es troba en una situació de pobresa i exclusió. Aquest col·lectiu es veu “colpejat especialment” per aquesta crisi inflacionària i energètica, que se suma a les conseqüències provocades per la pandèmia. “Durant els dos anys de la covid, el 30% de les persones que van demanar ajuda a les entitats socials mai ho havien fet abans. Veiem com la població s’empobreix a marxes forçades”, constata.

Aquest increment de la demanda, sumada a l’encadenament de crisis, ha posat al límit a les entitats socials, que s’enfronten a una davallada dels seus ingressos i a un increment de les despeses que les col·loca en una situació financera molt difícil. Davant d’aquesta realitat, la Fundació Bancària La Caixa, ha decidit incrementar els ajuts directes que cada any concedeix a les entitats socials de Catalunya per finançar els seus programes d’actuació i contribuir així a fer front a aquest esforç extraordinari que estan duent a terme en les successives crisis.

“Volem ser més a prop que mai de les entitats i persones en situació de vulnerabilitat i impulsar el màxim de projectes que impactin en qui més ho necessita”, explica Marc Simón, subdirector general de la Fundació La Caixa. Segons Simón, una de les persones més apreciades dins del Tercer Sector per la seva sensibilitat i proximitat, La Caixa vol ser “un aliat estratègic natural” per ajudar a fer front a aquest sobreesforç i per això enguany “s’intensificarà la col·laboració amb el tercer sector, ampliant la dotació i facilitant l’accés als ajuts”.

Concretament, la Convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials a Catalunya augmentarà la seva dotació un 42%, amb un total de 10,5 milions d’euros. L’objectiu és arribar a més entitats i a més persones beneficiàries. L’any 2021 es van destinar un total de 7,4 milions, repartits entre 292 projectes que van beneficiar a 110.131 persones. En total, entre 1999 i 2021 aquest programa de la Fundació La Caixa ha permès impulsar 4.370 projectes liderats per les entitats socials catalanes, amb una aportació acumulada de 94 milions d’euros i 888.672 persones ateses. En el conjunt d’Espanya, la inversió efectuada durant aquest període ha sigut de 383 milions, amb 19.000 projectes i 8,7 milions de beneficiaris.

S’ha de tenir en compte que aquesta línia d’ajuts és complementària als programes propis que porta a terme la Fundació La Caixa i que executa també a través de múltiples entitats socials. Així, si se suma el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials a les línies d’actuació pròpies (com el programa Incorpora, CaixaProinfancia o el dedicat a la gent gran) la quantitat total que La Caixa destinarà enguany a les entitats socials a Catalunya supera els 50 milions d’euros, segons explica Simón.

Simplificació del procediment de sol·licitud

Els projectes per rebre ajuts s’han de presentar del 4 al 27 d’octubre. Com a novetat, se simplifica el formulari de presentació per facilitar la participació de les entitats i es poden presentar també projectes que ja hagin rebut ajuts en anteriors convocatòries sempre que es pugui justificar, com a mínim, l’execució del 50% de les quantitats rebudes amb anterioritat.

També s’incrementen els imports màxims que es poden sol·licitar: la xifra creix de 40.000 a 50.000 euros en la modalitat més bàsica, mentre que per projectes de major envergadura es poden demanar ajuts a partir de 50.000 euros i fins a 100.000 euros. La Caixa prioritzarà els programes que estiguin vinculats a sis línies d’acció: gent gran i reptes derivats de l’envelliment; persones amb discapacitat o trastorn mental; humanització de la salut; lluita contra la pobresa i l’exclusió social; inserció sociolaboral; i interculturalitat i acció social.

Mitjançant el hòlding inversor Criteria, la Fundació Bancària La Caixa, presidida per Isidre Fainé, és propietària del 30% de CaixaBank i del 26,71% de Naturgy, entre moltes altres participacions que li generen uns dividends econòmics que permeten finançar el seu pressupost anual de més de 500 milions d’euros destinats als seus programes socials, culturals, científics i d’investigació i salut.