Les deu obres necessàries per entendre la història del teatre

La vitalitat tan generosa del teatre permet reinterpretar la trama tràgica o l’escena còmica segons cada època de la representació, en un món d’il·lusions i enigmes que aconsegueixen una catarsi, una empatia única amb els espectadors, segle rere segle

5

Camí de Damasc

AUGUST STRINDBERG, 1899

“Som expulsats del Paradís”, ens diu Strindberg i també que “des de la infància hem buscat Déu, però només hem trobat el Diable”. Inspirà Bergman. És un dramaturg que juga amb la vida i amb la mort. Camí de Damasc, que té com a nucli una família, la parella, amb angoixes i conflictes i que, com diu Ezra Pound, és “l’antena de l’espècie”. L’art i la neurosi segons Strindberg justifiquen la nostra pròpia esquizofrènia i per això és una bona medecina per a l’esquizofrènia.