Equipo investigador Hospital Clínic
Part de l'equip investigador: JOSEP M. NICOLAS, JOSEP MALLOLAS, SONSOLES SANCHEZ-PALOMINO, NÚRIA CLIMENT i JUAN AMBROSIONI. © FRANCISCO AVIA / HOSPITAL CLÍNIC

L’Hospital Clínic presenta un cas únic al món de curació de la sida

Una pacient controla la malaltia sense prendre cap tipus de medicació durant 15 anys gràcies al seu sistema immunitari. S'obre així la porta a investigar si és possible replicar aquest mecanisme de protecció natural en altres pacients.

Pas de gegant en el llarg camí per curar la sida. Una pacient de l’Hospital Clínic de Barcelona ha aconseguit controlar absolutament la malaltia sense cap mena de tractament durant més de 15 anys. Es tracta d’un cas únic al món, diferent d’altres cures aconseguides després del trasplantament de cèl·lules mare, com amb els pacients de Berlín i Londres.

Allò que ha permès a la pacient mantenir-se durant tant de temps amb una càrrega viral indetectable i sense prendre cap medicament ha estat el seu sistema immunològic. Es va contagiar fa 15 anys i, en el seu cas, va desenvolupar molt ràpidament la malaltia. En general, les persones triguen anys fins que el virus desperta, la qual cosa suposa que contagien a altres sense saber-ho.

L’afectada, batejada ja com la pacient Barcelona i de la qual no s’ha donat a conèixer cap detall per petició seva, va anar al Clínic perquè es trobava malament i va ser diagnosticada ràpidament. Va ser inclosa en un assaig clínic en el qual se li va proporcionar tractament antiretroviral durant nou mesos i se li van fer diverses intervencions amb un immunosupressor, la ciclosporina A. El tractament antiretroviral, l’estàndard per controlar la sida, és efectiu per suprimir la replicació del virus a dins del cos i bloquejar la transmissió, però el VIH persisteix en els reservoris i reapareix després de suspendre la teràpia. Poques persones aconsegueixen mantenir càrregues virals indetectables sense prendre medicació.

Quan es va retirar el tractament antiretroviral a l’assaig clínic en el qual participava la pacient Barcelona, la resta dels participants van veure com el virus es multiplicava. La pacient Barcelona va ser l’única a la qual no li va passar i que ha aconseguit mantenir-se així durant tots aquests anys. Aquesta cura permanent de la sida es produeix en un grup molt reduït de persones, denominats com a controladors posttractament. Altres casos de curació estan relacionats amb el trasplantament de medul·la òssia, com en el cas dels pacients de Berlín i Londres, o amb persones que tenen virus defectuosos o factors genètics associats a una potent resposta immune al VIH, coneguts com a controladors d’elit.

En el seu moment, no es va trobar el perquè de la cura de la pacient Barcelona, però ara, després de monitorar-la i analitzar la seva evolució, els investigadors l’han trobat. La dona compta amb uns alts nivells de dos tipus de cèl·lules que li han servit per mantenir a ratlla de manera natural a la malaltia. “És un cas excepcional, no només perquè hi ha molt poques persones amb control posttractament a llarg termini, sinó també pel mecanisme de control del VIH, diferent del descrit en altres pacients documentats fins ara”, assenyala el responsable del grup del VIH de l’IDIBAPS, Josep Mallolas. En el seguiment del cas i el seu estudi, han participat investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, la Universitat de Barcelona (UB), el CIBERINFEC, l’Hospital Germans Trias i Pujol, i l’Instituto de Salud Carlos III.

“És un cas excepcional, no només perquè hi ha molt poques persones amb control posttractament a llarg termini, sinó també pel mecanisme de control del VIH, diferent del descrit fins ara”

Concretament, la pacient Barcelona presenta alts nivells de dos tipus de limfòcits: les cèl·lules natural killer, que formen part del sistema immune innat i constitueixen la primera línia de defensa enfront d’altres patògens, i els limfòcits T CD8+, agents clau en la defensa de les cèl·lules davant virus i bacteris. “La gran novetat del treball és que hem caracteritzat a les cèl·lules que aconsegueixen el control del virus”, sosté la investigadora del grup del VIH de l’IDIBAPS, Núria Climent. “La pacient té nivells molt alts de les dues cèl·lules que podrien bloquejar el virus o destruir les cèl·lules infectades”, segueix la investigadora.

Els resultats d’aquest cas excepcional s’han presentat aquest dimecres a la Conferència Mundial AIDS 2022. Una vegada donat a conèixer, el següent pas consisteix a entendre els mecanismes que es donen en aquesta pacient i veure si és possible replicar-los en altres pacients. Si s’aconsegueix, es podrà estendre la curació funcional de la sida, és a dir, els malalts continuaran tenint el virus, però el seu sistema immunitari controlarà absolutament la seva replicació. Per a Juan Ambrosioni, metge del grup del VIH de l’Hospital Clínic, és més realista aconseguir aquest tipus de cura que la que ofereixen els trasplantaments de medul·la.

Núria Climen
La investigadora de l’IDIBAPS que ha liderat la presentació de l’estudi, Núria Climent. © Francisco Avia / Hospital Clínic