L’educació superior a Europa: rànquing per països

La Unió Europea es va proposar com a objectiu per a l’any 2020 que almenys el 40% de la població entre 30 i 34 anys d’edat hagués completat estudis superiors o educació terciària. I aquest objectiu pràcticament es va assolir l’any passat, quan el percentatge va ser ja del 39,9%, segons les últimes dades facilitades per Eurostat, l’oficina estadística europea.

Es considera educació superior o terciària qualsevol tipus de formació post-secundària com la impartida a les universitats o en altres centres de formació professional superior.

La progressió del nivell educatiu a Europa ha estat constant durant els últims anys. Al 2002, únicament el 23,6% de la població europea compresa en les esmentades edats havia acabat estudis superiors. 15 anys després, el percentatge havia augmentat en una mica més de 16 punts.

Les dones van per davant dels homes en aquest àmbit. Així, al 2017, el percentatge de població femenina d’entre 30 i 34 anys d’edat amb estudis superiors finalitzats era ja del 44,9%, mentre que en el cas de la població masculina es situava encara en el 34,9%.

Per països, el més avançat en aquest terreny és Lituània, on l’any passat el 58% de la població de 30 a 34 anys havia completat algun tipus d’educació superior. Xipre ocupa el segon lloc (55,8%), Islàndia el tercer (53,7%), Irlanda el quart (53,5%) i Suïssa el cinquè (52,8%). Espanya se situa en el lloc vint amb un 41,2%, una mica per sobre de la mitjana de la Unió Europea (39,9%).

A la franja baixa, els països amb pitjors percentatges són Romania (26,3%), Itàlia (26,9%) i Turquia (27,3%).

Els rànquings varien si els diferenciem entre homes i dones. Així, Suïssa és el país europeu on un major percentatge de població masculina ha completat algun tipus d’educació superior (54%). Itàlia ocupa l’última posició (19,8%). En el cas de les dones, el primer país és Lituània (68,1%) i l’últim Turquia (26%). En tots els països de la Unió Europea el percentatge de dones amb educació superior completada és superior al d’homes.

 

Pel que fa als objectius fixats per a l’any 2020, ja hi ha 14 països de la Unió Europea que han aconseguit assolir-los. Es tracta de la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Grècia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Holanda, Àustria, Polònia, Eslovènia, Finlàndia i Suècia.

En el cas d’Espanya, el percentatge del 2017, que era del 41,2%, si situava 2,8 punts per sota de l’objectiu marcat per a l’any 2020, que és del 44%.