La indústria 4.0 serà un dels principals focus d'inversió.

Catalunya capta 2.000 milions en inversió estrangera els últims cinc anys

Els recursos de capital destinats a noves implantacions industrials i l'ampliació de capacitat productiva arreu del territori va sumar 612 milions d'euros el 2021, la millor xifra des de 1985. Aquest import s'ha materialitzat en 82 projectes empresarials i en la creació de 3.122 llocs de treball.

La inversió estrangera que ha captat Catalunya en el període 2017-2021 s’eleva a 2.018 milions d’euros, amb un pes important dels recursos destinats a la indústria i la tecnologia gràcies a l’establiment de noves empreses i a projectes d’ampliació de producció de les ja existents arreu del territori, segons les dades d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, que ha canalitzat l’arribada d’aquests recursos. La inversió captada en els últims cinc anys és set vegades superior a la obtinguda entre 2012 i 2016.

La xifra de 2.018 milions s’ha assolit després que el 2021 hagi estat el millor any en captació de projectes, des del 1985. L’any passat, Acció va captar 612 milions d’euros d’inversió estrangera, procedents de 82 projectes, que es van traduir en la generació de 3.122 llocs de treball i van contribuir al manteniment de 2.471 llocs addicionals. És significatiu que dos terços dels projectes són de caràcter industrial.

Aquests volums que suposen un creixement del 28% en diners i del 7% en nombre d’actuacions responen, en part, a què l’any passat es van materialitzar noves inversions, però també algunes que havien quedat paralitzades el 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus. En concret, un 37% dels projectes de 2021 corresponen a noves implantacions industrials al conjunt de Catalunya, un 22% han estat per fer créixer unitats productives ja existents i un altre 22% per a ampliar els negocis amb nous productes o serveis.

El 67% dels més de 3.000 llocs de treball creats —un 37% més que el 2020— correspon a professionals tecnològics

De 2021 destaca el fet que el 66% del capital forà (401 milions d’euros) s’ha destinat a la indústria i amb un marcat caràcter tecnològic, com demostra el fet que el 67% dels més de 3.000 llocs de treball creats —un 37% més que el 2020— correspon a professionals tecnològics. Per àrees d’activitat, els diners s’han adreçat a empreses digitals (TIC i transformació digital) en un 20%, l’automoció i la motocicleta, amb un altre 20%, i la química, amb un 13%. Entre les actuacions més recents, s’han materialitzat projectes com els d’AkzoNobel, la xinesa PXI Automotive o Festo.

Segons el Departament d’Empresa de la Generalitat, en els propers dos anys es pot arribar a materialitzar una xifra molt similar a la registrada l’any passat, tenint en compte que a hores d’ara Acció té en cartera un reguitzell de nous projectes —de l’entorn d’uns 600— d’empreses alemanyes, americanes i angleses que haurien mostrat interès per establir-se o reforçar el seu negoci a Catalunya. El Govern concreta que el 31% de les actuacions dutes a terme el 2021 es van captar a través de la xarxa de 40 oficines que Acció té repartides arreu del món.

Festo L'Hospitalet
Festo pertany a la multinacional alemanya del mateix nom dedicada a l’automatització industrial.

Diversitat geogràfica dins i fora de Catalunya

Pel que fa a la procedència del capital estranger, si s’entra a analitzar les 82 inversions de l’any passat, s’observa que tenen el seu origen en 22 països, amb un pes important d’Europa (el 57%) i d’Amèrica (22%), mentre que van guanyant terreny l’atracció d’inversors asiàtics, amb una tendència a l’alça dels mercats japonesos i xinesos. L’interès per Catalunya ha estat liderat pels Estats Units i Alemanya (amb un 16% cadascú), Regne Unit (12%), França (11%) i amb menor mesura per Japó (9%) i la Xina (6%).

Això fa pensar al Govern en la necessitat d’intensificar la labor de difusió empresarial que realitza Acció al sud-est asiàtic en el propers anys, en concret a països com Corea del Sud, Xina o l’Índia on hi ha empreses amb un elevat component tecnològic. Això no treu que es continuï apostant pel països amb més capacitat inversora.

En el vessant local, tot i que s’aprecia un cert equilibri territorial amb projectes repartits per 13 de les 42 comarques de Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona –d’altra banda la més industrialitzada de Catalunya i amb Barcelona com a pool d’atracció de talent tecnològic— segueix tenint un pes important i concentra una gran part dels projectes.