Vista aèria de les obres del Túnel de Glòries a setembre de 2021 - Tavisa
Vista aèria de les obres del Túnel de Glòries. © Tavisa

El túnel de Glòries diu adéu a les obres

Els carrils en sentit Llobregat entraran en funcionament la nit del 2 al 3 d'abril

El túnel de Glòries entrarà en ple funcionament el cap de setmana vinent. La nit del 2 al 3 d’abril es posarà en servei la banda del túnel en sentit Llobregat, després que els carrils que van cap al Besòs ho fessin a principis de novembre. Es posarà fi així a molts anys d’acumular endarreriments i sobrecostos per acabar aquesta infraestructura, que soterra el tràfic i genera nous espais per a equipaments públics i habitatges, envoltats de verd, i permet la trobada entre els diferents barris que conflueixen en aquesta plaça, històricament dividits i segregats per l’anella viària. El pressupost final d’unes obres que van començar el 2015 es calcula que vorejarà els 190 milions d’euros.

L’obertura del túnel en sentit Llobregat comportarà modificacions a la mobilitat. Bàsicament, s’eliminaran els carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit, no hi haurà trànsit de pas i només podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic i emergències. D’aquesta manera, la superfície de la Plaça de les Glòries quedarà completament lliure de trànsit privat i només es permetrà el pas de vianants, bicicletes, autobusos i taxis. Així mateix, amb la nova configuració viària, els vehicles que circulin pel túnel, a la sortida, podran pujar pels carrers Padilla o Marina. En línia recta per la Gran Via només hi podran circular els autobusos.

Arribar fins aquí no ha estat gens fàcil. Més enllà del llarg procés que ha suposat, amb dues adjudicacions, el túnel de Glòries és una de les obres de més dificultat tècnica que s’ha realitzat a la ciutat, amb alguns trams amb una profunditat de 25 metres per sota del rasant de la plaça. A més, s’ha construït per sota de les infraestructures ferroviàries existents: el túnel de l’L1 del metro; el de l’R2 de Rodalies, i el de l’R1, R3 i R4. Això ha suposat construir el nou túnel viari mitjançant un procés d’excavació per avanços successius, amb l’objectiu de garantir la mínima deformació dels túnels ferroviaris superiors i no afectar la seva estructura. També s’ha excavat per sota de diversos col·lectors de la xarxa de clavegueram i galeries de serveis. 

A nivell tècnic, el túnel de Glòries té una longitud total de 957 metres, que augmenta fins als 1.157 metres si s’incloen les rampes d’accés, i està format per dos tubs independents amb circulació unidireccional, amb dos carrils per a vehicles privats i un per a transport públic en cada sentit. Suposa el primer carril bus habilitat a un túnel de la ciutat, amb el mateix esquema tant de sortida com d’entrada, permetent donar continuïtat al que ja existeix a l’entrada a la ciutat i allargant-lo fins a la Rambla del Poblenou a la sortida. Es calcula que cada dia entren i surten per aquesta via més de 500 autocars, arribant a un total d’uns 30.000 usuaris.