Quins aparells tecnològics tenim a casa?

El 99,1% de les llars espanyoles disposen de televisor, i el 98% de les llars disposen de telèfon mòbil. El televisor i el mòbil són els dos aparells tecnològics més presents a les cases espanyoles segons l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les Llars de l’any 2018 que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El tercer aparell en aquest rànquing és l’ordinador, que ha augmentat lleugerament la seva presència respecte al passat any en passar d’un 78,4% a un 79,5% de les llars. En canvi, el telèfon fix va perdent terreny i actualment compten amb ell el 75,8% de les llars, gairebé dos punts menys que l’any passat (77,6%).

La ràdio (69,2%) és el cinquè producte tecnològic que està a les cases espanyoles, tot i que ha perdut una mica de terreny, mentre que la tauleta, disponible en el 54,5% de les llars, se situa en la sisena posició després d’augmentar 2,1 punts.

Altres dispositius que han perdut presència a les llars durant l’últim any són el DVD, els aparells de so d’alta fidelitat, els MP3 o MP4 i el vídeo. En canvi, els llibres electrònics, que ocupen l’últim lloc en el rànquing, han guanyat una mica de quota en passar del 22,8% de 2017 al 24% de les llars -gairebé un de cada quatre- el 2018.