El salari mitjà mensual brut per comunitat autònoma

El salari mitjà mensual brut dels treballadors assalariats a Espanya l’any 2017 va ser de 1.889 euros, un 0,6% més que l’any anterior, segons dades que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La població assalariada del 2017 va ser de 15.682.300 persones.

L’informe de l’INE també indica quin va ser la mediana salarial a Espanya el 2017, que es va situar en 1.590,3 euros, 4,2 euros menys que l’any anterior. El salari mitjà s’obté sumant tots els salaris i dividint pel nombre de treballadors. En canvi, la mediana del salari és la xifra que s’obté en dividir en dues parts iguals a tots els treballadors, quedant una meitat per sobre del salari mitjà -els 1.590,3 euros-i l’altra meitat per sota d’aquesta quantitat bruta mensual.

Per comunitats autònomes, el salari mitjà mensual brut més elevat el va obtenir el País Basc, amb 2.208,8 euros, per davant de Madrid (2.191,7 euros) i Navarra (2.177,8 euros). Les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta es van situar també en els primers llocs. De fet, Melilla va encapçalar el rànquing de salaris mitjans amb 2.475,8 euros, mentre que Ceuta es va situar en cinquena posició amb 2.115,4 euros. Catalunya va ocupar el sisè lloc amb un sou brut mensual mitjà de 1.992,9 euros.

A la part baixa apareixen Andalusia (1.681,3 euros), Comunitat Valenciana (1.677,8 euros), Canàries (1.606,6 euros) i, tancant el rànquing, Extremadura amb 1.583,4 euros mensuals.

A continuació es mostren -en un gràfic i sobre el mapa- les dades de totes les comunitats autònomes:

El següent gràfic interactiu mostra quina ha estat l’evolució del salari mitjà mensual brut per cada comunitat autònoma i per al conjunt d’Espanya durant els darrers sis anys.