la C-16 al seu pas per Terrassa
Els objectius de sostenibilitat, igualtat i inserció social seran imprescindibles per optar a una adjudicació pública.

Les infraestructures es licitaran amb criteris ambientals i socials a Catalunya

Els concursos públics de la Generalitat inclouran aquestes condicions per atorgar les adjudicacions per concienciar al sector constructor sobre la necessitat de fer front al canvi climàtic

Els objectius de sostenibilitat, igualtat i inserció social seran a partir d’ara elements imprescindibles en els plecs de condicions del processos d’adjudicació d’infraestructures a Catalunya. Els concursos públics tindrà, doncs, una nova orientació al valorar la idoneïtat dels candidats i determinar la licitació pública.

L’objectiu és que s’incrementi del 40,6% actual fins al 50% el volum econòmic de les licitacions que incloguin aquestes clàusules l’any 2025, segons ha aprovat el consell d’administració d’Infraestructures.cat, l’empresa pública encarregada de l’execució d’obres del Govern i del manteniment dels equipaments. La mesura s’emmarca dins del Pla d’acció de compra pública verda de Catalunya 2022-2025,  aprovat pel Govern el març passat.

Per tant, passarà a ser habitual que les possibles empreses o entitats adjudicatàries hagin de complir aspectes mediambientals i socials. Com ara, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2 equivalent) en el transport de materials a l’obra;  valorar el subministrament de materials amb declaració ambiental de producte (DAP) o valorar certificats concrets sobre explotació sostenible en la procedència de fusta i d’absència de productes volàtils a pintures.

El Govern vol incrementar del 40,6% actual fins al 50% el volum econòmic de les licitacions que incloguin aquestes clàusules

D’altra banda, en un vessant més social, s’ha aprovat valorar les activitats subcontractades amb centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral.

La mesura preveu que tots els processos presentats pugin ser validats i per això s’estableix que puguin ser auditables en fase d’execució de les obres i que ajudin a conscienciar el sector sobre la necessitat de fer front al canvi climàtic.

la C-16 al seu pas per Terrassa
El Govern també té en compte l’alça de preus en les primeres matèries i ha revisat el banc de preus per a les licitacions.

L’increment de preus

Alhora, el consell d’administració d’Infraestructures.cat ha acordat actualitzar el banc de preus que utilitza per elaborar els pressupostos de les seves licitacions. El motiu és adaptar-los d’acord amb l’augment generalitzat de cost que pateixen les matèries primeres arreu del món, ja des de l’any 2021.

La companyia, antiga GISA, creu que cal preservar l’interès públic i garantir l’execució i la viabilitat dels projectes que adjudiqui Infraestructures.cat, tot evitant disfuncions en l’execució dels contractes que puguin disminuir-ne la qualitat o fins i tot aturar-ne la prestació.

Aquesta és la segona revisió de preus que fa Infraestructures.cat en els darrers mesos. De fet, el passat octubre ja va acordar incrementar els preus de referència de les edificacions i de les obres civils i hidràuliques un 4,51% i un 4,50%, respectivament, amb data 1 de desembre del 2021. Aleshores, la pujada afectava materials com l’acer, el betum o la fusta i ara se sumen també d’altres com els siderúrgics, l’alumini o el coure.