Així ha evolucionat la penetració dels mitjans a Espanya

Les últimes dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) que realitza l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), presentats aquest passat 18 d’abril, permeten comprovar com ha evolucionat la penetració dels diferents mitjans a Espanya durant les dues últimes dècades

La televisió segueix sent el mitjà més utilitzat pels espanyols. Té actualment una penetració del 85,3% entre la població més gran de 14 anys. Són cinc punts menys que fa 15 anys (el 2003 la seva penetració era del 90,7%).

El mitjà que més terreny ha guanyat amb diferència durant aquest període és internet, que segueix augmentant la seva penetració any rere any. Actualment es situa en el 76% de persones que es connecten cada dia.

Els diaris impresos mantenen la seva tendència a la baixa. Si l’any 2008 un 42,1% d’espanyols llegia algun diari, avui aquest percentatge s’ha reduït fins al 24,2%. En el cas dels suplements de la premsa, la caiguda és encara més pronunciada: s’ha passat del 32,4% de penetració en l’any 1997 a un 8,3% el 2018.

Les revistes també perden lectors a Espanya. Han caigut una mica més de 20 punts percentuals en només una dècada. L’any 2008, la penetració de les revistes era del 52,3%; avui és del 31,9%.

La història de la ràdio és diferent: va anar guanyant terreny fins a l’any 2012, quan es va situar en un 61,9% penetració, i des de llavors ha anat cedint una mica de terreny, però poc, situant-se aquest any en el 59%.

Els següents gràfics mostren de manera detallada la penetració de cada mitjà el 2018 i la seva evolució durant les dues últimes dècades:

L’EGM aplica els següents barems per a cada mitjà:

  • Diaris: lectors / dia
  • Suplements: lectors / setmana
  • Revistes: lectors / període de publicació
  • Ràdio: oients / dia
  • Televisió: espectadors / dia
  • Exterior: suports vistos / setmana
  • Cinema: espectadors / setmana
  • Internet: usuaris / dia