8 històries per fer negoci al món

Cada empresa té una història. A la 25a Setmana de la Internacionalització d’ACCIÓ es van reunir més de 400 que van passar pels diferents seminaris, sessions de networking i entrevistes. Totes són interessants, però l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa n'ha seleccionat vuit que resumeixen bona part del que cal saber abans, durant i després del procés d’internacionalització. Són les 8 històries per fer negoci al món.

Teknics, com internacionalitzar-se en mercats madurs

 

Aquesta empresa, dedicada al disseny i construcció de maquinària especial en el sector industrial, és una mostra del canvi de mentalitat que han viscut moltes pimes catalanes en els darrers anys per convertir-se en exportadores. Com en el seu cas, la majoria han buscat als mercats madurs europeus els primers negocis a l’exterior.

MAQUINÀRIA, METAL·LÚRGIA I BÉNS D’EQUIP
Europa continua sent el principal destí de les exportacions catalanes. Mercats d’elevada saturació, amb forta competència, on no és senzill fer-s’hi un lloc. Tot i així, són un bon espai de partida per iniciar el canvi cultural que suposa per a una empresa convertir-se en exportadora.

Jordi Bolea, CEO de Teknics, relata l’experiència que suposa per a una pime adonar-se de la necessitat d’internacionalitzar-se i el procés per aconseguir-ho en països tan competitius com els del centre d’Europa.