Rànquing de població dels països d’Europa

La població total de la Unió Europea (UE) l’1 de gener de 2018 era de 512,6 milions de persones, un 2,1% més que l’any anterior, segons les últimes xifres facilitades per Eurostat, l’oficina estadística europea.

Aquest augment de la població, que en xifres absolutes va ser de 1,1 milions, es va produir per l’arribada de població immigrant, ja que l’evolució natural de la població de la UE va ser negativa: es van produir més morts (5,3 milions) que naixements (5,1 milions).

Per països, Alemanya és el membre de la UE amb una major població: 82,9 milions, el que representa el 16,2% del total de la UE. Espanya ocupa el cinquè lloc en el rànquing de població de la UE, amb 46,65 milions d’habitants (9,1% del total).

En el següent gràfic comparatiu s’inclouen també països europeus que no pertanyen a la UE.