La prova pilot ha acumulat una durada de més de 10.200 hores des del seu inici l'any 2019

El Port de Barcelona prova una nova gestió de residus més eficient

El projecte Clever-volume, creat per la startup portuguesa 3D Modelling Studio, pemetrà millorar la gestió del residus de la infraestructura portuària

El Port implementarà un nou sistema de sensors que calculen el volum dels residus sòlids amb una alta precisió, de manera remota i en temps real, cosa que permetrà prescindir dels supervisors i reduirà en 136.000 euros els costos anuals derivats d’aquestes gestions. Des de novembre de 2019 la prova pilot d’aquest sistema ha acumulat una durada de més de 10.200 hores.

El projecte Clevervolume, desenvolupat per l’empresa emergent 3D Modelling Studio, va ser el guanyador de l’SmartCatalonia Challenge 2019, que va ajuntar a nou pimes que van plantejar solucions per donar resposta a un total de sis reptes plantejats pel Port de Barcelona.

Aquest nou sistema, a part de reduir els costos, també ajudarà a reduir la contaminació marina derivada de l’activitat portuària. “Estudiarem la contribució mediambiental de la solució de 3D Modelling Studio, ja que s’ha observat una reducció de la contaminació marina gràcies a l’increment d’eficàcia en el mesurament de residus i la reducció dels temps de resposta”, ha afirmat la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.

Actualment s’està treballant en una nova versió per ser testejada en l’entorn operacional. Els principals desafiaments del projecte ara per ara són: homologar els equips i certificar el mesurament volumètric, completar l’automatització del procés de mesurament i la interoperabilitat amb les bases de dades marítimes, inclosa la classificació dels residus, i integrar les mètriques mediambientals en els informes de mesurament de deixalles.

Tags from the story