Quant gasten els europeus en cultura i entreteniment?

Les llars de la Unió Europea van destinar un 8,5% de la seva despesa total a l’entreteniment i la cultura l’any 2017, sis dècimes menys que el 9,1% destinat deu anys abans, al 2007, segons dades facilitades per Eurostat, l’oficina estadística europea.

En xifres absolutes, el percentatge equival a 712.431 milions d’euros, cosa que representa el 4,6% del Producte Interior Brut (PIB). La mitjana de despesa per habitant va ser de 1.400 euros durant tot l’any 2017.

Els països europeus en els quals les llars van destinar una part més important de la seva despesa a la cultura i l’entreteniment van ser els nòrdics: Dinamarca (11,5%), Suècia i Islàndia (11%) i Finlàndia (10,5%).

En canvi, els que van destinar un percentatge menor van ser Grècia (4,6%), Romania (5,8%), Irlanda i Luxemburg (ambdós amb un 5,9%).

Espanya, amb un 7,4%, es va situar 1,1 punts per sota de la mitjana de despesa en cultura i entreteniment de la UE.

En la majoria de països de la UE el percentatge de despesa de les llars en cultura i entreteniment va caure durant l’última dècada. El país amb un retrocés major va ser Finlàndia, que va passar del 12,3% de 2007 al 10,5% de 2017, amb una davallada d’1,8 punts. En canvi, en Eslovàquia va augmentar 1,4 punts, passant de 9% a 10,4%. En el cas d’Espanya, el descens va ser de sis dècimes: del 8% de 2007 al mencionat 7,4% de 2017.

En xifres absolutes, la despesa mitjana més alta per habitant en cultura i entreteniment l’any 2017 es va produir a Islàndia, amb 3.700 euros. La més baixa es va donar a Romania (300 euros). A Espanya la xifra va ser de 1.100 euros. Les dades completes es poden veure en el gràfic i el mapa següents: