César López de GoodJob
El director general de GoodJob, César López.

Professions tecnològiques per a la integració laboral de persones amb discapacitat

La Fundació GoodJob promou la seva integració al mercat ordinari amb perfils d’elevada demanda, vinculats a àmbits com la ciberseguretat, el ‘cloud’ i l’analítica de dades

Promoure la integració de persones amb discapacitat en el mercat laboral ordinari, i fer-lo en professions amb valor afegit. Amb aquest objectiu, l’empresari català Jordi Albalate va decidir el 2015 desinvertir en una de les seves companyies per a impulsar una iniciativa social. D’aquesta determinació va néixer GoodJob, que treballa per a “millorar la posició d’ús del col·lectiu de persones amb discapacitat”, tal com explica el seu director general, César López. 

La fundació treballa en un context en el qual la taxa de desocupació en aquest col·lectiu és un 10% superior a la general, i en el qual el 75% de contractacions a persones amb discapacitat es realitzen en centres especials d’ocupació, fora del mercat ordinari. “I majoritàriament es vinculen a àmbits com els facility services i activitats auxiliars o manuals, donant per fet que no es tenen capacitats suficients per a treballar en altres professions. Això és el que volem demostrar que no és veritat”, declara López a The New Barcelona Post. 

“La tecnologia, la digitalització i la societat digital donen l’oportunitat que aquest paradigma canviï”, proclama el director general. Amb aquest objectiu, GoodJob va llançar el 2019 un programa d’ocupabilitat de ciberseguretat que persegueix que persones amb discapacitat de tota mena i sense experiència prèvia s’integrin en la plantilla ordinària d’empreses tecnològiques. L’entitat, en l’organització de la qual treballen persones amb i sense discapacitat, ha ampliat des de llavors els programes, i capacita a persones en perfils tecnològics demandats, que poden anar des de refinar bases de dades fins a tasques vinculades a la IA. 

La fundació té el focus posat especialment a Catalunya, per la potència del seu ecosistema tecnològic i de l’àmbit de la ciberseguretat

I com ho materialitzen? Mitjançant programes d’ocupabilitat que permeten que persones sense experiència ni coneixements previs del sector s’integrin laboralment en ell. Aquests programes inclouen una primera fase de capacitació i entrenament de vuit setmanes, durant les quals els usuaris adquireixen habilitats requerides pels llocs de treball als quals aspiren.

Després d’aquestes vuit setmanes, els participants emprenen un procés d’integració dins de les empreses, en els quals exerceixen les seves noves funcions tecnològiques durant 12 mesos. Després d’aquest any, durant el qual els usuaris compten un equip de suport, arriba el moment de la contractació per part de l’empresa, que es realitza en el 75% dels casos per a la fundació. 

Focus a Catalunya

L’entitat, sense ànim de lucre, va situar la seva seu a Madrid pel seu ecosistema vinculat a la discapacitat i per una major facilitat per a l’obertura de centres especials d’ocupació. Actualment té activitat a Castella Lleó i Cantàbria, a més de Catalunya i Madrid. Ara, la fundació té el focus posat especialment a Catalunya, per la potència del seu ecosistema tecnològic i de l’àmbit de la ciberseguretat. 

Tot i que els programes vinculats a la tecnologia van començar amb aquest inicial de ciberseguretat, no es van quedar aquí; van continuar amb un altre d’analítica de dades i un altre sobre cloud, a més d’un programa bàsic sobre tecnologia que facilita l’accés a la resta. Tots ells sumen entre 250 i 300 participants anuals. El 85% dels qui comencen el programa l’acaben i, a partir del moment en el qual comencen el procés dins de l’empresa, tots passen a cobrar 19.000 euros durant els 12 mesos que dura el procés d’integració.

Oficinas de GoodJob en Barcelona
Oficines de GoodJob a Barcelona durant una sessión de capacitació.

Els usuaris d’aquests programes responen a perfils molt diversos. Amb discapacitat física o intel·lectual, més de la meitat van accedir a l’itinerari sense experiència ni formació prèvia en tecnologia. En uns programes amb un 31% de dones, el 56% té entre 35 i 65 anys. De fet, el 28% és major de 45. “Així que no estem parlant d’una primera feina per a joves, sinó de gent amb discapacitat de totes les edats, i atenem a tot el col·lectiu”, reivindica López. 

També és el cas de persones amb discapacitat sobrevinguda, que representen el 70% d’aquest col·lectiu. D’elles, algunes poden disposar d’experiència i coneixements previs en l’àmbit tecnològic, però troben barreres per a accedir a determinats llocs de treball per la seva discapacitat. “La nostra feina passa també per eliminar aquestes barreres d’entrada”. 

I aquesta feina de la fundació no només millora la integració laboral de persones amb discapacitat, sinó que també contribueix a pal·liar una situació que afecta gran part d’empreses que demanden perfils tecnològics: la falta de talent suficient per a cobrir els seus llocs de treball. “Les empreses s’han vist forçades a ampliar el seu ventall de fórmules de reclutament”, i els programes de la fundació permeten incorporar a professionals júnior després d’aquest breu període de vuit setmanes de capacitació. 

A més, participar en els programes de l’entitat permet a les empreses complir amb la Llei General de Discapacitat, que estableix que les companyies amb més de 50 empleats han de tenir almenys un 2% de treballadors amb discapacitat. Les alternatives passen per donar 10.000 euros per persona sense contractar durant tres anys, o comprar béns per valor de 20.000 a centres especials d’ocupació. 

Sessió de capacitació de la fundació GoodJob.

Per a dur a terme la seva feina, GoodJob col·labora amb múltiples empreses, que inclouen multinacionals i grans companyies. L’entitat, que recentment ha obert els seus programes de capacitació a altres col·lectius en risc d’exclusió, com dones aturades de llarga durada, compta també amb la col·laboració de professionals voluntaris, amb suport institucional i amb la implicació de tots els actors. Així, els programes de l’entitat “són programes d’ecosistema, no programes que fa GoodJob en solitari”. 

En aquest sentit, la fundació dissenya els seus programes en base “al que necessiten les empreses i el suport que requereixen per a incorporar a persones amb discapacitat”, i s’imparteixen per professionals de l’ecosistema tecnològic. L’entitat ho fa d’aquesta manera amb l’objectiu que “es produeixi un transvasament de coneixements per part d’un professional, i no d’un docent, perquè prepari als participants per a l’entorn real que es trobaran”. Així, GoodJob articula un “cercle virtuós amb un ecosistema que es retroalimenta sol”, amb un clar propòsit: millorar les perspectives laborals de persones amb discapacitat perquè s’integrin en la plantilla d’empreses ordinàries.