87
Instituto de Estudios Económicos

Instituto de Estudios Económicos

L’Instituto de Estudios Económicos va ser fundat al maig de 1979 per un grup de destacats empresaris espanyols per promoure, realitzar i difondre treballs i investigacions sobre matèries econòmiques i socials, en especial les que afecten Espanya, a fi d'impulsar l'empresa privada i el mercat com a mecanisme eficient de creació i assignació de recursos. L'IEE va néixer amb tres finalitats fonamentals: l'anàlisi dels grans assumptes de caràcter econòmic i social; la creació i difusió de línies de pensament que orientin i, si s’escau, modifiquin l'opinió pública dominant sobre qüestions econòmiques i socials; i finalment, la formació d'empresaris i dirigents empresarials en l'àmbit de l'economia lliure de mercat, amb especial atenció al cas concret espanyol.