122
Alfredo Pastor

Alfredo Pastor

Doctor en Ciències Econòmiques, Universitat Autònoma de Barcelona. Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology; és professor emèrit del Departament d'Economia del IESE. Les seves àrees d'especialització són la Unió Europea, la política econòmica espanyola, el paper de l'estat en una economia de mercat i l'economia xinesa. Al llarg de la seva trajectòria professional, el professor Pastor ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat tant en l'administració pública com en el sector privat. Ha estat secretari d'Estat d'Economia del Govern Espanyol (1993-1995), director de planificació i director general de l'Institut Nacional d'Indústria (INI, 1983-1985), president d'ENHER (1985-1990), conseller del Banc d'Espanya ( 1990-1993), Country Economist del Banc Mundial (1980-1981), entre d'altres. És catedràtic de Teoria Econòmica des de 1976. Pertany i ha pertangut als consells d'administració de diverses empreses i institucions i col·labora assíduament amb els mitjans de comunicació. Després de la seva incorporació al IESE el 1996, Alfredo Pastor es va incorporar també al claustre de la China Europe International Business School (CEIBS, Shanghai), de la qual va ser degà entre 2001 i 2004. Al llarg de la seva trajectòria, Alfredo Pastor ha rebut la Gran Creu de l'Ordre al Mèrit Civil, el 2004, pel seu treball a la CEIBS, i el Premi Godó de Periodisme, el 2011. (Font: https://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/alfredo-pastor/)