El ‘Top ten’ de l’escultura de tots els temps

Presència a l’espai des dels orígens de l’art, l’escultura ens porta des de les armes primitives i fins a la representació divina, amb l’energia d’un món que acaba per fer-se més real –i ideal– que la realitat, entre l’equilibri i el pesar del dolor, del joc a la culpa en cada forma intemporal i perfecta

6

Èxtasi de Santa Teresa

GIAN LORENZO BERNINI. 1647–1652. Marbre

Església de Santa Maria de la Victòria, Roma

No hi ha cap altra imatge de l’art occidental que condensi millor l’experiència mística i l’orgasme. La darrera vegada que la vaig veure vaig posar un euro en una caixa per encendre els llums i vaig gaudir de l’espectacle de marbre i passió: l’àngel estimat arriba amb la sageta i, fregant lleugerament el cos incòlume de la santa, la transfigura amb un arravatament tan espiritual com carnal. Bernini, escultor sensual.