Present i futur de l’energia, una radiografia

Present i futur de l'energia, una radiografia

L'eficiència i la seguretat de l'abastament seran factors fonamentals perquè la transició cap a un nou model d'energia més net sigui un èxit. Avui, Espanya encara el seu horitzó energètic diversificant les seves fonts d'aprovisionament i apostant per la innovació.

PATROCINAT PER

Present i futur de l'energia, una radiografia

L'eficiència i la seguretat de l'abastament seran factors fonamentals perquè la transició cap a un nou model d'energia més net sigui un èxit. Avui, Espanya encara el seu horitzó energètic diversificant les seves fonts d'aprovisionament i apostant per la innovació.

PATROCINAT PER

 

Molt ha canviat el panorama energètic espanyol des dels anys 80 del segle passat, quan el 73% de l'energia primària del país provenia del petroli, segons dades del CES (Consejo Económico y Social de España). Avui, el percentatge s'ha reduït a menys de la meitat (42%) i les energies renovables (aigua, vent i sol) constitueixen ja la tercera font de producció energètica (14%), per sobre de la nuclear (11,9% ) i del carbó (10,5%). El gas natural genera el 20% del total de l'energia espanyola, i ocupa el segon lloc com a font d'energia primària.

Però, tot i la progressiva contenció del consum de petroli en els últims trenta anys, els objectius de la UE de reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle abans de 2020 semblen encara llunyans La conquesta d'aquest exigent objectiu passa necessàriament per un canvi de model energètic que haurà de prioritzar l'eficiència i reforçar el paper de les energies renovables sense desatendre la seguretat de l'abastament.

En aquest sentit, l'Agència Internacional de l'Energia sosté que l'aposta per l'eficiència energètica serà responsable de quasi un 60% de la reducció de les emissions. Iniciatives com la cogeneració d'energia –l'ús productiu de la calor residual obtinguda en el procés de generació d'energia elèctrica a partir de gas natural per a, per exemple, escalfar aigua– poden reduir dràsticament el consum energètic primari tant en la indústria com en el sector residencial.

El gas natural es revela en aquest context com una eina útil i valuosa per assegurar una transició energètica sostenible. No només pel seu paper en la cogeneració i el seu potencial com a combustible en el transport terrestre i marítim sinó, sobretot, com a suport energètic en la producció elèctrica quan els recursos renovables, com el sol i el vent, no estiguin disponibles. Tal com va assenyalar el comissari Europeu d'Acció pel Clima i l'Energia, Miguel Arias Cañete, durant la Conferència per l'Energia EU-Noruega, "el gas jugarà un paper fonamental en la transició energètica i ajudarà Europa a conquerir el seu ambiciós objectiu de zero emissions el 2050". El comissari va destacar "la perfecta flexibilitat que ofereix el gas natural a l'hora de completar la producció d'electricitat" procedent de fonts renovables i variables com el vent o l'energia solar, de manera que no va dubtar a afirmar que el gas actuarà com a "pont" cap a la descarbonització de l'energia a Europa. D'acord amb els objectius marcats per la UE, el consum de gas natural hauria de representar el 2030 entre el 29% i el 30% del total del consum d'energia final cosa que, al mercat espanyol, suposaria un augment necessari del 10% respecte a la situació actual.

 

GAS NATURAL: AVANTATGES D'UNA ENERGIA EFICIENT

Segons l'informe El paper del gas natural en una economia espanyola baixa en emissions, elaborat per KPMG en col·laboració amb Sedigas, "el gas natural ofereix avantatges singulars respecte a altres fonts d'energia, sent una de les tecnologies més eficients econòmicament". Segons el mateix estudi, en un context gasístic el 33% del mix energètic espanyol, la consolidada infraestructura gasista del país no només afavoriria el compliment dels objectius de descarbonització de la UE sinó que podria arribar a generar un estalvi de fins a 223 milions d'euros anuals. Tot això, a causa de 4 motius:

1) Suposa una millora mediambiental. En un país en què el 90% de les mercaderies viatja en camió i en el qual l'edat mitjana dels 30 milions de cotxes que formen el seu parc de vehicles supera els 12 anys, qualsevol intent de reducció d'emissions passarà, necessàriament, per un canvi de model de l'ús de combustibles en la mobilitat. En aquest sentit, el gas natural constitueix una solució capaç de reduir més d'un 20% les emissions de diòxid de carboni (CO2) en els transports. Concretament, un 23% respecte als cotxes de gasolina i un 16% respecte als camions i autobusos dièsel, segons l'estudi Greenhouse gas intensity of Gas Natural (Associació NGVA Europe). Això vol dir que l'ús de gas natural en els transports no només pot afavorir un avanç cap a la descarbonització global sinó provocar també positius directes en la salut de les persones gràcies a la millora de la qualitat de l'aire de les seves ciutats.

2) Complementa la capacitat de les energies renovables. La intermitència de la producció d'energies renovables –dependents de recursos imprevisibles com el vent i el sol– i l'absència d'una tecnologia que permeti emmagatzemar-les en grans quantitats requereix d'una energia complementària que no només asseguri l'abastament, sinó que ho faci de forma eficient. En aquest sentit, els cicles combinats –centrals de generació d'energia elèctrica en què es transforma l'energia tèrmica sobrant de la combustió del gas natural a electricitat– i l'alta capacitat ja instal·lada a Espanya (25,3 GW) d'aquest model de producció podrien jugar un paper fonamental per conquerir els objectius de penetració de les renovables en l'horitzó 2030. la limitada proporció de gasos d'efecte hivernacle que generen aquestes plantes situen el gas natural com l'energia tèrmica d'origen fòssil més neta.

3) Afavoreix la competitivitat del sector industrial. El gas natural ofereix múltiples avantatges competitius a la indústria: té un alt poder calorífic, cosa que redueix la quantitat de combustible necessària; gràcies a l'actual desenvolupament de la infraestructura gasística, evita les inversions en emmagatzematge o preparació, a diferència del que passa amb el petroli o el carbó; és flexible, perquè permet a les indústries arrencades i parades ràpides en la seva demanda i consum; i és eficient, ja que, a través de la cogeneració, utilitza la calor sobrant del seu propi procés de transformació per generar electricitat. El consum de gas natural a la indústria espanyola presenta una quota històrica del 40-44% del total, per la qual cosa preservar aquests nivells asseguraria l'estabilitat de la competitivitat econòmica del sector.

4) Garanteix la seguretat de subministrament de forma sostenible. Espanya disposa d'una potent i madura infraestructura gasista (més de 13.000 km de gasoductes), i això significa que, potenciant la seva utilització, es rendibilitzaria una infraestructura existent sense generar nous costos presents o futur. De la mateixa manera, la notable diversificació de fonts de proveïment de gas natural que ha arribat al país en els últims anys permet garantir la seguretat del subministrament energètic en un context global sempre canviant: una notícia excel·lent per a la tranquil·litat energètica del país.

 

ESPANYA, LÍDER EN EXPERTICE I INFRAESTRUCTURA GASÍSTICA

A més, avui dia Espanya és també un líder mundial en el coneixement i ús de la tecnologia del Gas Natural Liquat (GNL). Aquest element processat que s'obté del refredament del gas natural per facilitar el seu transport per mar representarà, segons previsions de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), més de la meitat del comerç mundial de gas al 2040, davant del 25% que representava l'any 2000.

Espanya és, actualment, un dels majors operadors de GNL del món i un referent internacional en la matèria gràcies a la seva extensa capacitat de gestió d'aquesta tecnologia. La innovadora aposta per una transformació de les plantes de cicle combinat a regasificadores de gas natural liquat realitzada en els primers anys de la dècada de 2010, al costat de l'estratègica situació geogràfica del país, han convertit a Espanya un líder mundial en el coneixement i ús de la tecnologia del GNL.

Aquesta posició preeminent en el sector del gas no es pot entendre sense el paper exercit per la companyia gasística Naturgy al llarg dels seus 175 anys d'història al nostre país. Naturgy va ser la primera companyia de gas fundada a Espanya (1843) i va ser pionera en la distribució del gas natural a la Península Ibèrica (1869). 175 anys després, l'empresa energètica segueix liderant la distribució de gas natural a la Península Ibèrica. Actualment, és la major companyia integrada de gas i electricitat a Espanya i Llatinoamèrica, amb més de 18 milions de clients en el món i amb una forta presència en els mercats energètics d'Espanya, Mèxic, Brasil, Xile, Argentina i Perú.

Les dades han estat extretes del briefing facilitat per Naturgy per a l'elaboració de l'article. La font original cita: "El nostre país és líder europeu en termes de capacitat d'emmagatzematge de gas natural i capacitat de regasificació, amb un 40% i un 32% de la capacitat total europea, respectivament. En total, disposa de 6 plantes de regasificació, 3 emmagatzematges subterranis i 2 connexions internacionals, de manera que podria arribar a importar més de 93 TWh de gas natural".

 

DIVERSIFICAR FONTS, CLAU PER ASSEGURAR L'ENERGIA DEL FUTUR

El gas natural liquat està jugant un paper fonamental en la consecució d'aquesta fita. Avui dia, el nostre país és un punt clau d'entrada d'aquest tipus de gas procedent, principalment, de l'Àfrica i de l'oceà Atlàntic. Espanya s'ha convertit en un hub europeu de GNL gràcies a la seva estratègica posició geogràfica i a la seva alta capacitat de regasificació –compta amb 7 regasificadoras del total de 23 que hi ha a Europa–. Sens dubte, es tracta d'un mercat en expansió, tal com demostra l'augment de la seva quota sobre el consum total a Espanya, de més del 30%, experimentada entre 1998 i 2010.

Naturgy està apostant fort per aquesta tecnologia. El seu recent acord a llarg termini amb l'empresa russa Yamal LNG permetrà subministrar gas al sudoest d'Europa mitjançant la descàrrega i regasificació de carregaments de 172.600 metres cúbics de gas –l'equivalent al consum de Madrid d'un mes– transportats en vaixells fins a les instal·lacions gasístiques de la costa espanyola. Es tracta del primer contracte de llarg termini d'importació de GNL amb Rússia que busca garantir la diversificació i seguretat del subministrament d'Europa apostant al mateix temps per Espanya com a hub del GNL europeu.

De la mateixa manera, els nous acords assolits amb diversos països proveïdors de gas natural han jugat un paper fonamental a l'hora de conquerir la seguretat d'abastament actual, impensable fa 15 anys. Avui, per exemple, Espanya pot aprovisionar directament d'Algèria a través del gasoducte que uneix els dos països. En aquest sentit, Naturgy i SONATRACH (la companyia algeriana Sociéte Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures, S.p.A) van signar al juny de 2018 un acord de renovació de subministraments de gas a Espanya provinents d'Algèria, que actualment representen més del 40% de l'aprovisionament de Naturgy. L'aliança entre les dues companyies assegura el subministrament estable de gas a Espanya amb una millora de les condicions i un horitzó efectiu fins a l'any 2030.

Si vols saber més sobre l'energia del futur, descobreix-la aquí:

Si vols saber més sobre l'energia del futur, descobreix-la aquí: