Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

8

Tercera simfonia

Gustav Mahler

(1893-1896)

Mahler és un compositor inabastable. Portà endavant tot el que preludiaven els instants culminants de Brahms i Bruckner i que ell mateix presagià la ruptura de Schönberg i Berg. Potser sigui la tercera simfonia la més inabastable i rica de les seves obres. Un càntic desmesurat, nietzscheà, a la natura, misteri i d’esperança; un jeroglífic; una suma de troballes antigues i d’experiments nous. George Steiner ha escrit que el càntic que sorgeix de la nit de la Tercera se’ns emporta a una llar on no hem habitat mai i que ara és nostra.