Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

5

Concerts per a clau i corda

Johann Sebastian Bach

(1730)

Els concerts per a clau i corda de Bach són entre les composicions instrumentals més gràcils i suggestives que va compondre. Bach és incansable i no deixa d’introduir embelliments que fan més expressiu el diàleg entre els instruments. Ens deixa corprès per sorpreses com l’adagio del concert per a clau, flauta i corda que en l’antiga i bella versió de Rampal convoca el paisatge lunar d’una faula onírica i secreta, o la concertada meravella de l’adagio per a dos claus i corda en do menor, d’una delicadesa ingràvida