Finances: Passeig de Manuel Girona

Les entrades sota aquest epígraf parlen sobre projectes empresarials ambiciosos i transformadors i sobre la rellevància social de l’activitat empresarial i econòmica. Manuel Girona i Agrafel (Barcelona, 1817 – 1905) és el màxim exponent d’una nissaga d’emprenedors que van contribuir decisivament a la gran transformació de Barcelona i Catalunya durant la segona meitat del segle XIX. Fou financer, Alcalde de Barcelona (1876) i senador vitalici.