Cinema: Pas de Fructuós Gelabert

Les entrades sota aquest epígraf versen sobre cinema. L’indret recorda Fructuós Gelabert i Badiella (Barcelona, 1874 – 1955), director de cinema pioner: l’any 1897 construí ell mateix una càmera cinematogràfica, la primera del país, i començà la seva tasca en el camp cinematogràfic. Se’l considera el veritable fundador del cinema català.