Ciència i Medi Ambient: Avinguda d’Arnau de Vilanova

Les entrades localitzades amb aquest epígraf ens parlen de ciència i de medi ambient. Arnau de Vilanova (?, 1238 – Gènova, 1311), metge i filòsof, és considerat el primer científic empíric.