Nova economia: 22@

Les entrades sota aquest epígraf ens parlen sobre nova economia, projectes empresarials innovadors. Fa referència al districte de Barcelona on es concentren empreses de l’anomenada nova economia