Nova economia: [email protected]

Les entrades sota aquest epígraf ens parlen sobre nova economia, projectes empresarials innovadors. Fa referència al districte de Barcelona on es concentren empreses de l’anomenada nova economia