Un indret, dos moments: Carrer Tallers amb Carrer Ramelleres

Un indret,
dos moments

Carrer Tallers amb Carrer Ramelleres 

Un indret,
dos moments

Carrer Tallers amb Carrer Ramelleres 

FOTOS DE RICARDO FERICHE

FOTOS DE RICARDO FERICHE