Solucions urgents i de baix cost contra la pobresa energètica

Solucions urgents i de baix cost contra la pobresa energètica

Un fons solidari financia la rehabilitació energètica d'habitatges de col·lectius en situació de vulnerabilitat a Catalunya, Galicia i Madrid

PATROCINAT PER

Solucions urgents i de baix cost contra la pobresa energètica

Un fons solidari financia la rehabilitació energètica d'habitatges de col·lectius en situació de vulnerabilitat a Catalunya, Galicia i Madrid

PATROCINAT PER

 

S'acosta l'hivern i moltes persones passaran fred a casa seva: gairebé set milions d'espanyols tenen problemes per mantenir l’habitatge a una temperatura adequada o per pagar els rebuts dels subministraments energètics. Són dades de l'últim estudi sobre pobresa energètica de l'Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Administracions, empreses i entitats busquen solucions a aquest problema que té múltiples conseqüències socials, econòmiques i mediambientals. En alguns casos, les institucions han optat per mesures pal·liatives com les ajudes al pagament dels subministraments. No obstant això, entitats com la mateixa ACA recomanen prioritzar la millora de l'eficiència dels habitatges.

La rehabilitació energètica de les cases és clau per aconseguir una eficiència més gran, especialment en el nombrós parc d'habitatges construït abans de 1980, que és quan va entrar en vigor a Espanya l'obligació d'aïllar tèrmicament els edificis.

Segons diversos estudis, només amb una obra senzilla, una llar podria augmentar un 22% els dies de benestar a l'any sense consumir energia extra i podria estalviar-se fins a 650 euros anuals.

És possible fer rehabilitacions exprés i sense grans despeses per combatre la pobresa energètica? Com es poden finançar?

1

Què és la pobresa energètica?

Llegir més

2

Quin és el seu impacte a Espanya?

Llegir més

3

Solucions exprés i de
baix cost

Llegir més

4

Un fons
solidari

 

Llegir més

5

Contribucions voluntàries

 

Llegir més

QUÈ ÉS LA POBRESA ENERGÈTICA?

Es considera que una llar pateix pobresa energètica quan no té els recursos suficients per poder tenir serveis energètics essencials com calefacció, refrigeració, il·luminació o energia per a l'ús d'electrodomèstics. Aquesta forma de pobresa es produeix per una combinació de baixos ingressos, construccions ineficients i elevats preus de l'energia. Segons l'Observatori Europeu de la Pobresa Energètica, aquest fenomen està associat amb nombrosos problemes per a la salut i el benestar de les persones.

Les baixes temperatures a casa poden desencadenar malalties respiratòries i cardíaques o agreujar l'estat dels qui les pateixen. L'estrès que provoca la pobresa energètica pot contribuir, així mateix, a desencadenar problemes de salut mental. Aquest tipus de pobresa també té conseqüències sobre el medi ambient, a causa de la despesa ineficient de l'energia, i sobre l'economia, ja que les famílies afectades han de dedicar un percentatge elevat dels ingressos al pagament dels subministraments bàsics, cosa que fa disminuir la seva capacitat de consum.

Segons l'estudi del 2016, Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis, a Catalunya, el 15% de la població estaria en situació de pobresa energètica segons l'enfocament d'ingressos i despeses, és a dir, que dediquen més del 10% dels ingressos al subministrament energètic de l'habitatge. 

Extrapolant aquesta dada a la ciutat de Barcelona, es trobarien en aquesta situació aproximadament 242.000 persones. Tenint en compte que la mida mitjana de les llars és de 2,41 persones (INE, 2015), uns 100.000 llars a la ciutat podrien estar en pobresa energètica, el que suposa el 14% de les 684.078 llars (INE, 2011).

QUIN ÉS L'IMPACTE DE LA POBRESA ENERGÈTICA A ESPANYA?

Un total de 6,8 milions de persones, el 15% de la població resident a Espanya, pateix temperatures inadequades a l'habitatge, no està al dia en el pagament dels rebuts o té tots dos problemes. Així ho indica l'estudi Pobreza energética en España 2018, de l'Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Així mateix, segons aquest informe, un 29% de la població del país (13,2 milions de persones) va tenir dificultats per fer front a les despeses relacionades amb el consum energètic a casa seva el 2016.

Un altre estudi de la Fundació Naturgy, titulat Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste, ha analitzat l'estat del parc d'habitatges a quatre ciutats espanyoles: Barcelona, la Corunya, Madrid i Sevilla. Segons les seves conclusions, el 14% dels edificis examinats té un estat de conservació deficient, dolent o ruïnós.

Solucions exprés i de baix cost

És possible millorar l'eficiència de les llars per pocs diners i de manera ràpida i senzilla? Sí que ho és, segons l'estudi Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste, impulsat per la Fundació Naturgy.

Aquesta investigació detalla 76 propostes de baix cost i fàcils d'executar per fer les llars més eficients energèticament de manera immediata: instal·lació de tendals, col·locació de catifes, substitució de finestres, obres d'aïllament tèrmic als murs…

Són accions que es poden fer des de l'interior de l'habitatge i sense sol·licitar llicències d'obres ni permisos de la comunitat de propietaris. A més a més, tenen pressupostos baixos, de 5.000 a 7.000 euros, lluny del cost d'una rehabilitació energètica integral, que pot enfilar-se fins als 20.000 i 35.000 euros.

De tot aquest catàleg de solucions constructives, hi ha 12 que presenten millor relació cost / eficiència: aquestes solucions s'organitzen en paraments verticals, fusteries i proteccions solars per l'elevada superfície de façana i la seva repercussió en el comportament tèrmic dels habitatges. Juntament amb aquestes es consideren les solucions de sostre atès que, tal com s'ha comprovat, els habitatges d'última planta presenten elevades transferències tèrmiques a través de la coberta.

Segons l'informe, l'aplicació d'un conjunt de solucions (millora de l'aïllament tèrmic, substitució de fusteries i vidres i incorporació de proteccions solars) en els habitatges, mostra una reducció de la demanda energètica en climatització diversa en funció de la localitat on s'ubica. A Barcelona, es comprova l'efectivitat d'aquesta intervenció, i especialment en els habitatges més exposades (plantes superiors), on les demandes es redueixen fins a una quarta part respecte a les inicials en els mesos més freds i a un terç en els mesos més càlids . A la planta primera, es millora substancialment el comportament en condicions d'hivern.

L'estalvi anual que els suposaria aquesta intervenció en els habitatges podria arribar als 650 euros.

UN FONS SOLIDARI

Amb l'objectiu d'ajudar els col·lectius més desfavorits a fer obres com les proposades en la investigació, la Fundación Naturgy ha creat el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica. Financia rehabilitacions exprés d'habitatges, reparacions i substitucions d'equipaments i treballs d'adequació a la normativa de seguretat per a les instal·lacions de gas i electricitat.

Són les entitats del Tercer Sector entre les que es troben Creu Roja i Càritas, amb les quals col·labora Fundació Naturgy, les que proposen llars de famílies a les que atenen en els seus programes de vulnerabilitat, ja siguin en règim de lloguer o de propietat.

També es consideren llars proposades pels organismes públics o els habitatges de persones considerades com a consumidors econòmicament vulnerables per la Unitat d'Atenció a la Vulnerabilitat.

Unes quantes famílies ja s’han beneficiat del Fons Solidari de Rehabilitació. “Feia més d'un any que no podíem fer servir l'aigua calenta”, explica M. P., de Barcelona. La seva família ha pogut cobrir diverses obres a casa seva. La més urgent ha consistit en la substitució de les canonades d'evacuació de l'escalfador, que estaven trencades, per unes altres de noves i més eficients, la qual cosa ha permès que torni a sortir aigua calenta per l'aixeta.

Així mateix, s'ha canviat la finestra del dormitori dels seus fills, que estava molt esquerdada i tenia alguns vidres trencats. Gràcies a aquesta simple instal·lació, la seva família ha guanyat en benestar i ha reduït el consum elèctric: “Havíem de posar un radiador durant bona part del dia”, explica, la qual cosa feia pujar la factura elèctrica.

A més a més, la Fundació Naturgy ha proporcionat a la seva família una sèrie de consells per millorar els seus hàbits de consum, com per exemple la substitució de les bombetes convencionals per leds o la reducció de l'ús del forn, que consumeix molt. “Estic sorpresa per l'estalvi que hem vist en la factura”, resumeix.

Contribucions voluntàries

A més de l'aportació de la Fundación Naturgy, el Fons Solidari de Rehabilitació Energpetica està obert a les contribucions voluntàries. Poden arribar de persones físiques, associacions o de qualsevol tipus d'entitat. La Fundación Naturgy proposa aportacions d'entre un i 10.000 euros amb el compromís d'aportar el mateix. El sistema per col·laborar és senzill i directe: només cal accedir a la plataforma de pagament de la pàgina web de la Fundación Naturgy: www.fondo.fundacionnaturgy.org.

 

“Si treballem en xarxa les entitats socials, les administracions i les empreses, podem avançar molt per fer front a la pobresa energètica; l'experiència de la nostra fundació n’és un clar exemple”, afirma el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solà.

Fundación Naturgy ha signat convenis amb diferents entitats com Fundación de Caridad La Constructora Benéfica, Fundación Habitat3, Fundació Foment de l’Habitatge Social, Càritas i Creu Roja per seleccionar els beneficiaris del fons.

Si vols saber més sobre el Fons Solidari, descobreix-lo aquí:

Si vols saber més sobre el Fons Solidari, descobreix-lo aquí: