Retrat de la maternitat a Europa

Les dones dels països de la Unió Europea (UE) tenen el seu primer fill, de mitjana, als 29 anys d’edat.

Així ho indiquen les xifres facilitades recentment per Eurostat corresponents a l’any 2016, quan van néixer 5.148.000 nens en els països membres de la UE, una mica per sobre dels 5.103.000 naixements de l’any anterior.

Les dones europees que van ser mares a una edat més primerenca van ser les de Bulgària (26 anys de mitjana), seguides per les de Romania (26,4), Letònia (26,8) i Eslovàquia (27).

En canvi, l’edat mitjana més elevada de les mares primerenques va correspondre a Itàlia (31 anys) i Espanya (30,8 anys).

Al voltant del 5% dels primers naixements en els països de la Unió Europea van correspondre a mares menors de 20 anys; per contra, el 3% dels primers naixements van ser de mares de més de 40 anys d’edat. Els països amb més mares que van tenir el seu primer fill passats els 40 anys van ser Itàlia (7,2%), Espanya (6,6%) i Grècia (5,3%).

1,6 fills de mitjana

El 2016, la taxa mitjana de fertilitat a la Unió Europea va ser de 1,6 fills per dona. La taxa més baixa va correspondre a Espanya i Itàlia (ambdós amb una mitjana de 1,34 fills), mentre que la més alta va ser la de França (1,92 fills per dona), seguida de Suècia (1,85).

Dels països que no pertanyen a la UE, Turquia és el que té una taxa de fertilitat més gran, amb una mitjana de 2,11 fills per mare.

Els països on hi ha un major percentatge de mares amb quatre o més fills són actualment Finlàndia (10,1%), Irlanda (9%), Regne Unit (8,5%), Eslovàquia (8,1%), Romania ( 7,7%) i Bèlgica (7,6%).