Radiografia de la població estrangera a Espanya (I)

Espanya tenia una població total de 46.698.569 habitants a 1 de gener de 2018, un 0,3% més que l’any anterior, segons l’avanç de les xifres del Padró que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

D’aquest total, 41.979.151 persones (el 89.9%) tenen nacionalitat espanyola i 4.719.418 són estrangers (el 10.1% del total).

Durant el 2017, el nombre d’espanyols inscrits en el cens es va reduir en 20.174 persones, mentre que els estrangers van augmentar en 146.611 habitants (un 3,2% més que l’any anterior). El creixement percentual va ser molt major entre la població no comunitària (+ 5,1%) que entre els ciutadans pertanyents a la Unió Europea (+ 0,2%).

A Espanya, el nombre d’estrangers havia anat en augment des de 1998 fins a l’any 2011, quan es va arribar als 5,8 milions de residents d’altres nacionalitats. A partir d’aquest any es va començar a reduir la xifra d’estrangers, que es va situar en 4,6 milions el 2017. L’any passat, després de cinc anys de caiguda, el nombre d’estrangers va tornar a augmentar.

Per països, el major nombre d’estrangers residents a Espanya procedeixen del Marroc (769.050, el 16,3% del total de la població estrangera). El segon país és Romania (673.017), el tercer Regne Unit (240.934), el quart Xina (215.748) i el cinquè Itàlia (206.066).


Durant l’any 2017, els països que van experimentar un major increment de residents a Espanya van ser Veneçuela (26.608 nous residents), Colòmbia (20.250) i el Marroc (19.380). Els països que van reduir més la seva presència en xifres absolutes van ser Romania (-14.716), Equador (-6.765) i Bulgària (-3.939).

Edat mitjana de la població estrangera

L’edat mitjana del conjunt de la població inscrita en el Padró és de 43,1 anys. En el cas dels espanyols, és de 43,9 anys, mentre que l’edat mitjana dels ciutadans estrangers és considerablement inferior: 36 anys. Per nacionalitats, els de més edat mitjana són els britànics (53,5 anys), alemanys (49,3) i francesos (42,7). En canvi, els més joves són els ciutadans hondurenys (30,4 anys de mitjana), marroquins (30,8) i pakistanesos (31).