Factorial

Les petites i mitjanes empreses no tenen temps, persones ni recursos per gestionar correctament els seus treballadors i els processos de la mateixa forma que ho fan les empreses grans. Tots els empleats mereixen ser tractats per igual, sense importar la mida de l’empresa. Creiem que hi ha una manera d'utilitzar la tecnologia per democratitzar els recursos humans per a petites i mitjanes empreses.

INFORMACIÓ BÀSICA DE L’EMPRESA

Nom empresa: Factorial

Nom i càrrec de la persona que respon (Fundador/CEO):
Jordi Romero de Villalonga (CEO)

Breu descripció empresa i model de negoci
Les petites i mitjanes empreses no tenen temps, persones ni recursos per gestionar correctament els seus treballadors i els processos de la mateixa forma que ho fan les empreses grans. Tots els empleats mereixen ser tractats per igual, sense importar la mida de l’empresa.  Creiem que hi ha una manera d’utilitzar la tecnologia per democratitzar els recursos humans per a petites i mitjanes empreses.

En concret, els departaments de recursos humans en petites empreses no tenen les eines adequades per portar les nòmines, gestionar les vacances del treballadors, créixer a la companyia o aprofitar formes intel·ligents de compensar-les.

CEO + Equip fundador. Breu descripció trajectòria
L’equip fundador (Jordi, Pau i Bernat) porta des del 2010 treballant en la indústria del Software as a Service i l’e-commerce per B2B  en empreses d’abast global: Redbooth i Camaloon.
Redbooth, un Software as a Service de Project Management fundat a Barcelona i traslladat a San Francisco, el Jordi i el Pau van fer créixer l’equip fins a gairebé 70 persones i amb $30.000.000 en inversió de capital risc. Redbooth va ser adquirida durant el 2017.  Camaloon és un e-Commerce de producte imprès personalitzat líder en diversos paísos d’Europa amb més de 100 empleats, generant beneficis i creixent ràpidament.

Any constitució: 2016
Núm. treballadors: 18
Equip directiu:
Jordi Romero (CEO)
Pau Ramon (CTO)
Bernat Farrero (President)

INFORMACIÓ DEL PROJECTE

Sector
Recursos humans

Volum inversió captada
1,2 M

Principals fites assolides
Un dels nostres majors èxits ha estat construir un equip de 20 persones que és capaç de competir contra grans multi-nacionals, el que ens ha permès tenir més de 12.000 empreses confiant en Factorial en un any.

També hem revolucionat la indústria dels recursos humans oferint la primera solució al mercat que integra software de recursos humans, generació de nòmines i gestió de benficis socials en una sola plataforma.

Principals reptes de futur
Conseguir escalar l’equip a ritme del creixement de l’empresa i sense perdre la velocitat d’implementar nous serveis i de treure nous productes a mercat. També és un repte la internacionalització dels serveis de la companyia, que van estretament lligats a la regulació de cada geografia on Factorial és present.

Per què heu escollit Barcelona per establir l’empresa?
Barcelona és la millor ciutat d’Europa per començar un negoci tecnològic. La ciutat compta amb un gran volum de professionals amb talent, un molt bon nom per captar talent de la resta del món i un creixent ecosistema inversor que ajuda al finançament de nous projectes. El fet que l’equip fundador ja hagi creat grans equips a Barcelona de molt talent exitosament en el passat confirma la decisió.

DADES DE CONTACTE

Location: Carrer d’Àlaba 61 , 3, Barcelona

Web: Factorial
Others: Youtube

ALTRES

Inspiració? Algun model, empresa o emprenedor/empresari?
Amazon i Netflix per la seva capacitat de veure el futur i mantenir una visió intacta mentre tota la resta del negoci és disruptit i passen a convertir-se en el seu competidor principal.

Zendesk i Salesforce per la seva capacitat de crear un negoci global i extremadament valuós en el paradigma de Software as a Service, fent fora del mercat a competidors establerts.

Llibres recomanats
The hard thing about hard things – Ben Horowitz
Startup Ceo – Matt Blumberg
From zero to one – Peter Thiel
The Four Steps to the Epiphany – Steve Blank

Quina o quines webs utilitzes per estar informat?
Twitter, HackerNews, SaaStr, newsletters (novobrief, itnig, benedict evans).

Quines són les apps que més utilitzes al teu mòbil?
Spark (e-mail)
Tweetbot (twitter)
Whatsapp (messages)

Què més t’agradaria que Barcelona oferís?
Més facilitats per invertir, contractar i innovar. Més difusió internacional per atraure talent i finançament.