Quines són les professions més demandades a Catalunya?

Els enginyers van ser els perfils professionals més buscats durant el 2020 a Catalunya. Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, depenent del Departament de Treball de la Generalitat, els analistes de gestió i organització van ocupar la segona posició, i els especialistes de bases de dades i xarxes informàtiques, la tercera.

Per sota de les tres primeres posicions se situen els analistes de sistemes, els tècnics d’operacions de sistemes informàtics, els analistes i dissenyadors de programari, els psicòlegs i terapeutes, els peons agropecuaris, els programadors informàtics i els professionals de vendes en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Sense cap mena de dubte, les professions tecnològiques i digitals van dominar el mercat laboral català del 2020, any marcat per l’impuls del teletreball, l’educació a distància i la telemedicina. Aquests resultats encaixen amb l’evolució detectada en l’última Enquesta de Població Activa (EPA), que exposava que els ocupats TIC continuaven creixent, convertint-se en un dels pocs sectors que resistien el sotrac que ha provocat la covid-19 en el mercat laboral.

Segons les dades de l’EPA del tercer trimestre de 2020, el sector TIC va arribar als 128.700 treballadors a Catalunya, representant gairebé el 4% de la població ocupada. Malgrat la crisi del coronavirus, l’ocupació en aquest sector va augmentar un 12,6% acumulat entre gener i setembre del 2020 i un 19% si es compara amb el tercer trimestre de fa un any. Així, el sector TIC va sumar 1.000 treballadors el primer trimestre del 2020; 8.800 el segon, i 4.600 el tercer, aconseguint guanyar 14.400 persones ocupades més el 2020.

Una eina per prendre decisions en l’àmbit laboral

L’Observatori del Treball i Model Productiu va crear l’eina Treball per ocupacions, que extreu la classificació de les deu professions més demandades a Catalunya, per oferir informació sobre gairebé 500 ocupacions, que pot ser útil per prendre decisions sobre orientació professional.

La nota obtinguda per cadascuna de les professions de la classificació (els enginyers treuen un 74,4%) és el resultat dels contractes signats i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). La situació de cada ocupació se sintetitza en un índex que permet ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades. D’aquesta classificació s’exclouen les ocupacions amb una forma d’accés que es realitza per una via diferent de la contractació laboral o l’autoocupació, com és el cas d’aquelles vinculades a les forces de seguretat i el poder legislatiu i judicial.

El Departament de Treball també desglossa aquesta informació per comarques, assenyalant quina és l’ocupació millor posicionada a cadascuna. Per exemple, al Barcelonès predominen els enginyers; al Gironès, els instructors d’autoescola; al Tarragonès, els pescadors fluvials i de litoral, i al Segrià, els instal·ladors i reparadors de línies elèctriques.