Port de Barcelona
Vista aèria de contenidors al Port de Barcelona.

El Port de Barcelona prepara els terrenys per als accessos ferroviaris

El consell d'administració adjudica una de les obres prèvies a Copcisa i Acciona, amb un pressupost de 25 milions d'euros

El Port de Barcelona ha adjudicat una de les obres prèvies a la construcció de les vies i les terminals dels nous accessos ferroviaris, que estaran ubicats a l’àrea sud de la infraestructura. El consell d’administració ha escollit la UTE formada per Copcisa i Acciona Construcciones per construir la plataforma sobre la qual s’instal·laran els ramals que connectaran els accessos que està desenvolupant el Ministeri de Transports amb la xarxa ferroviària interior del port.

Els treballs, amb un pressupost de 25 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos, també inclouen la construcció d’una terminal de recepció i expedició del futur complex ferroviari Terminal Nou Llobregat. Així mateix, contemplen la reubicació de tots els serveis existents en aquest espai i la construcció del calaix de drenatge general.

El futur node ferroviari del Port de Barcelona és un conjunt d’infraestructures que estarà format per dues terminals de recepció i expedició; una terminal de càrrega i descàrrega; i una terminal de ferroutage. Una estarà ubicada en paral·lel al curs actual del riu, mentre que les altres tres estaran situades a l’antiga llera del riu Llobregat. Aquestes terminals ferroviàries es complementaran amb altres ja construïdes i operatives, la de BEST al Moll Prat i la Terminal C d’expedició i recepció.

A banda de l’avenç en els accessos ferroviaris, el consell d’administració també ha iniciat la licitació per rehabilitar l’edifici Portal de la Pau, la seu històrica del Port de Barcelona. Amb un pressupost de 17 milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos, els treballs consistiran en el reforçament de l’estructura de l’edifici i la restauració dels elements arquitectònics interiors i exteriors i totes les instal·lacions. Un cop rehabilitat, aquest edifici acollirà el Centre d’Interpretació del Port, un espai dedicat a explicar el funcionament d’aquesta infraestructura.

La rehabilitació coincidirà amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela. Per minimitzar l’impacte, la licitació contempla la suspensió de l’obra durant els dies de competició, entre l’1 d’agost i el 31 d’octubre de 2024, i una prima d’èxit que s’abonarà a l’empresa constructora en cas d’haver finalitzat la restauració de les façanes principal i laterals abans del 31 de juliol de 2024.