Port Barcelona
Vista aèria del Port de Barcelona.

El Port allunyarà l’activitat de contenidors del centre de la ciutat

L'Autoritat Portuària de Barcelona dóna el primer pas per concentrar a la zona sud, al Moll Prat, tota l'activitat vinculada al tràfic de contenidors. El trasllat reduirà la contaminació i permetrà guanyar espais destinats a usos més enfocats al ciutadà.

El Port de Barcelona ha iniciat la licitació d’una campanya geotècnica per obtenir la informació detallada de les característiques dels terrenys de la zona de la dàrsena del Moll Prat i del Moll de l’Energia. Es tracta de la primera actuació a desenvolupar dins del procés de concentració de tota l’activitat relacionada amb el tràfic de contenidors a la zona sud del port, concretament a la dàrsena del Moll Prat.

El trasllat del tràfic de contenidors a la zona més allunyada de les àrees urbanes permetrà minimitzar les externalitats ambientals de l’activitat portuària en els nuclis de població i disposar de nous espais propers a la ciutat per destinar-los a usos més enfocats al ciutadà. D’altra banda, la concentració del tràfic de contenidors en una única zona del recinte permetrà optimitzar la pròpia operativa portuària i crear sinergies entre els diferents actors de la cadena logística.

La campanya geotècnica marina també és un pas imprescindible per ampliar el número de punts d’atracada en el Moll de l’Energia. Aquests nous punts d’atracada són necessaris per augmentar la capacitat de descàrrega i ordenar els tràfics per tipus de producte en aquestes instal·lacions. Tot això suposarà oferir un millor servei tant als vaixells com a les terminals que operen a la infraestructura.

El projecte que ha sortit a concurs té un termini previst per a la seva execució de 20 mesos i un pressupost de 5,9 milions d’euros. Preveu tant el disseny, planificació i control dels treballs de reconeixement geotècnic com la interpretació de resultats, els treballs de coordinació i la redacció de memòries, entre d’altres.

Tags from the story