TheNBP Factory

Operari treballant amb mascareta.
Operari treballant amb mascareta. © I. Planella

Nou pla d’ajuts directes als col·lectius més afectats per la Covid-19

Els destinataris d’aquest pla trimestral del Govern, dotat amb 618 M€, seran treballadors en ERTO, autònoms, microempreses i petites empreses

El Govern de la Generalitat ha activat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 per un import de 618 milions d’euros de gener a març, que se sumen als 877 milions que ja va donar l’any passat. La iniciativa, encapçalada pels departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Treball, Afers Socials i Famílies; i Empresa i Coneixement, s’ha anunciat després d’acordar-la amb el Consell del Diàleg Social de Catalunya, que agrupa els representants de les principals associacions econòmiques i socials del país.

Els destinataris d’aquestes ajudes són majoritàriament: persones treballadores autònomes que han vist reduïts els seus ingressos; microempreses i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball; persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO); així com els sectors més afectats per les restriccions.

Reedició dels ajuts a autònoms

El nou pla trimestral s’estructura en quatre línies d’actuacions principals. La primera és una nova edició de l’ajut dels mesos de novembre i desembre per a persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la Covid-19. L’ajut serà novament de 2.000 euros per treballador autònom i el rebran totes les persones que el sol·licitin i compleixin els requisits. L’estimació que fa el Govern és d’un pressupost de 280 milions d’euros, de manera que se’n beneficiarien unes 140.000 persones treballadores autònomes.

L’ajut està dirigit a persones treballadores autònomes individuals o amb fins a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, i amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros. Són els mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors i hi podran accedir les persones que ja el van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb els requisits, però ara sí.

El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix que al desembre: a partir del registre a una nova base de dades de persones treballadores autònomes, que s’activarà el proper 19 de febrer, a les 9:00 hores, i estarà obert fins al 26 de febrer, a les 15:00 hores. Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament. Aquest ajut és compatible amb la resta d’ajuts de la Generalitat amb l’única excepció de les subvencions del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020. L’ordre d’inscripció al registre no determinarà, en cap cas, la preferència en l’atorgament de l’ajut.

Ajut nou i directe a treballadors en ERTO

També es posa en marxa una nova línia d’ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.

En aquest cas, es destinarà un pressupost de 105 milions d’euros, amb la previsió d’arribar aproximadament a 175.000 persones. L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros. El registre per accedir a aquest ajut s’activarà el proper 15 de febrer, a les 9:00 hores, i es tancarà a les 15:00 hores del 25 de febrer. Aquest ajut és compatible amb tots els altres de la Generalitat i l’ordre d’inscripció al registre no determinarà, en cap cas, la preferència en l’atorgament de l’ajut.

Dos treballadors davant d’un ordinador. © L. Guerrero

Ajut nou per a la formació de treballadors en ERTO

Aquest ajut a la formació està dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot prioritzant els sectors més afectats. L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquests treballadors i ajudar en la seva possible reorientació i requalificació.

S’hi destinaran 25 milions d’euros i es preveu beneficiar uns 10.000 treballadors i treballadores en situació d’ERTO.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsarà un programa mixt d’orientació i formació per a les persones treballadores, per tal d’acreditar les seves competències o fer un itinerari formatiu acreditable. Aquest programa serà gestionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s’acabarà de dissenyar amb els agents econòmics i socials.

Ajuts per a petites empreses i microempreses en ERTO

Finalment, el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, destinarà 208 milions d’euros a microempreses i petites empreses amb treballadors en situació d’ERTO. En concret, s’hi podran acollir les empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.

L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa. Els 208 milions d’euros permetran cobrir tot l’univers de treballadors en ERTO de les microempreses i petites empreses, que són un total de 104.000. Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021. En cas d’incompliment, perdrà la totalitat de la subvenció.

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores. La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Consorci  de Comerç, Artesania i Moda, del Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

Per a més informació, consulteu el web economia.gencat.cat.