TheNBP Factory

Dues persones treballant a una sala amb mascareta.

La mentoria empresarial, una eina per a la recuperació

L’assessorament voluntari per part de professionals amb experiència millora la ràtio de supervivència dels projectes empresarials

La mentoria empresarial és una pràctica àmpliament coneguda i estesa entre els països del món anglosaxó. Consisteix en un procés d’acompanyament voluntari i limitat en el temps per part d’un mentor o mentora —un professional amb experiència acreditada—, que guia i assessora l’empresari o empresària en el procés de presa de decisions que són clau per al futur.

Els destinataris dels programes de mentoria són principalment emprenedors/es, persones treballadores autònomes, microempreses, empreses amb potencial de creació d’ocupació i de recent creació, pimes, startups, cooperatives de treball associat o cooperatives de serveis.

Els programes de mentoria han estat sempre de gran ajuda per millorar la competitivitat d’empreses petites o de nova creació i per incrementar-ne la ràtio de supervivència. Però, ara, en un context de crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid, esdevenen una eina encara més valuosa per enfortir el teixit empresarial català i fer-lo més resilient a la incertesa.

Un mentor/a pot ajudar a les empreses a afrontar reptes (com ara l’accés al finançament, la reestructuració de models comercials i de treball), a innovar i a créixer. A més, el fet de compartir l’experiència personal, professional i empresarial dels mentors/es ajuda les persones mentorades a desenvolupar noves habilitats i competències personals. En aquest sentit, cal destacar que alguns programes de mentoria ofereixen altres activitats complementàries com formació i networking.

Nova web informativa

Hi ha estudis que demostren que els programes de mentoria tenen un impacte directe en les ràtios de supervivència empresarial: les empreses que participen en aquests programes tenen una ràtio de supervivència que oscil·la entre el 70% i el 87% després dels primers cinc anys de vida, el doble de la ràtio que presenta el conjunt de la resta d’empreses.

A finals de l’any passat, la direcció general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat va decidir reforçar la promoció de la mentoria amb una campanya de difusió i amb la creació d’un espai al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: mentoriaempresarial.gencat.cat.

En aquesta nova web es detallen els programes de mentoria que s’imparteixen actualment a Catalunya. Els finançadors d’aquests programes són diversos. Des dels departaments de Generalitat —Presidència (Institut Català de la Dona), Empresa i Coneixement i Treball, Afers Socials i Famílies—, a les diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, o entitats i empreses privades.

A més, en el nou espai web s’inclou un destacat per a aquelles persones que vulguin fer de mentores.

Segons estimacions del Departament de la Vicepresidència, només 1.835 empreses són mentorades anualment de mitjana, el que representa un 0,2% del total de les empreses i les persones treballadores autònomes que hi ha a Catalunya, i que segons dades de l’Idescat, l’any 2019 n’eren un total d’1.173.439.

Pel que fa als perfils dels mentors, acostumen a ser empresaris i directius en actiu, professionals sèniors en actiu, alts executius, empresaris de grans empreses, emprenedors, socis cooperativistes amb experiència al Consell Rector, exempresaris i exdirectius, consultors o directius jubilats.