MNAC
El MNAC guanyarà espai amb l'extensió al Pavelló Victòria Eugènia. © V. Z. González

Llum verda a l’ampliació del MNAC

Es preveu que les obres acabin de cara a 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional i la urbanització de Montjuïc

L’esperada ampliació del MNAC comença a caminar. El patronat del museu, integrat pel Govern central, la Generalitat, l’Ajuntament i representants de la societat civil, ha acordat per unanimitat iniciar la tramitació del concurs del projecte d’ampliació i dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu.

L’extensió prevista al Pavelló Victòria Eugènia permetrà reformular l’equipament cultural, propiciant “un replantejament global del museu, els espais, els relats i el seu abast”. Coincidirà amb la transformació prevista al recinte de Montjuïc, que reduirà l’espai destinat a l’activitat firal, amb la incorporació de 500 pisos i sis equipaments públics, així com permetrà l’ampliació del MNAC.

Un cop superada aquesta validació, el calendari sobre el què s’està treballant preveu desenvolupar els plans de viabilitat i museografia i els projectes arquitectònics durant el 2022 i el 2023. D’aquesta manera, s’afrontaria el concurs públic del projecte definitiu a finals de 2023 o principis de 2024. El museu es marca com a horitzó per a la finalització de les obres el 2029, centenari de l’Exposició Internacional, la urbanització de Montjuïc i la construcció del Palau Nacional.

El patronat també ha decidit la renovació del director, Pepe Serra, per un període de cinc anys. En el càrrec des del 2012, s’ha valorat “molt positivament” la tasca desenvolupada durant tots aquests anys. En aquest sentit, s’ha tingut en compte el posicionament social i cultural que el MNAC ha aconseguit en l’última dècada, incrementant el nombre de visitants, que ha arribat a uns 900.000 el 2019, enfront dels 400.000 de 2012.

Sota el mandat de Serra, el museu ha organitzat més de 70 projectes expositius, ha renovat la presentació de les col·leccions d’art modern i del Renaixement i el Barroc, ha treballat en la formació de la col·lecció de postguerra i segones avantguardes i en un centenar de projectes en col·laboració amb altres museus i entitats. Un altre punt que el patronat ha destacat és el creixement de la col·lecció, amb nombroses adquisicions i donacions, i la creació de la Xarxa de Museus d’Art, que ha passat de comptar amb tres úniques seccions a Catalunya a estar integrada per 22 museus, desplegar una política d’itineràncies per la resta d’Espanya i augmentar la seva presència internacional.