TheNBP Factory

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Les dones poden (i han de) tocar totes les tecles

La consellera Àngels Chacón, la primera dona que lidera el Departament d’Empresa i Coneixement, impulsa un pla d’actuacions per assolir la igualtat de gènere amb especial èmfasi en l’àmbit científic i tecnològic

“La dona ha d’estar en les cúpules i també en càrrecs intermedis, tant en feines més convencionals com en les de vessants tecnològiques”. La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, té una qüestió especialment subratllada a la seva agenda: la dona ha d’assolir la mateixa presència que l’home en el camp empresarial, però especialment en l’àmbit científic i tecnològic. En una època on ningú pot dubtar que poden tocar totes les tecles, ha arribat el moment que les seves mans arribin al teclat.

El seu objectiu s’alinea amb el de L’Assemblea General de Nacions Unides en la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. D’entre els 17 objectius i 169 fites globals a assolir en l’horitzó de l’any 2030 presents en aquest document, un dels punts destacats és el repte de vetllar per la participació plena i efectiva de les dones. Això significa assolir la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

El Departament d’Empresa i Coneixement, liderat per la consellera Àngels Chacón, la primera dona que ocupa el càrrec, se suma a aquest objectiu i ja treballa per assolir-ho. En aquest sentit, la presència femenina en un vector com el científic i tecnològic és rellevant per revertir una bretxa massa acusada, tal com passa també en el sector industrial.

LES DONES, INFRAREPRESENTADES

Les xifres no contradiuen les sensacions: encara queda un llarg camí per recórrer, especialment en alguns dels sectors amb més pes en l’economia catalana com és l’industrial. Segons l’informe “La dona en el sector industrial a Catalunya”, impulsat en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria i elaborat per Carme Poveda, de l’Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, existeix una forta masculinització del sector industrial a Catalunya. Només el 28% dels llocs de treball en aquest àmbit estan ocupats per dones i la bretxa salarial de gènere és superior a la del conjunt de l’economia, del 17,3% contra el 15,3%.

La consellera d’Empresa i Coneixement considera que “la sobrequalificació i els problemes que tenen per ascendir i arribar als llocs de responsabilitat, arran de les dificultats per conciliar però també pel sostre de vidre, frenen la seva promoció interna i tenen importants efectes econòmics”.

Una altra dada significativa que conclou l’estudi és que el nivell de formació mitjà de les dones a la indústria és superior a la dels homes, però això no es tradueix en una major presència femenina en els llocs de decisió que és del 22,4%.

“Hi ha un problema de base, que és la manca de vocacions industrials, sobretot de perfil tècnic, tant en homes com en dones, perquè quan parlem d’aquest sector encara dibuixem xemeneies amb fum quan és la branca que més innova”, explica Chacón. Però en el cas de les dones la situació encara és més complicada per la masculinització de l’entorn laboral i la manca de referents femenins. Aquesta circumstància també obliga les dones a esforçar-se més per ser reconegudes, a estar sobre-qualificades, a tenir una major dosi d’autoconfiança i un major suport per part de la família. Moltes vegades la presència femenina en la indústria s’explica per llaços familiars o de coneguts. Un exemple: el 75% de les dones enginyeres són filles de pares enginyers. La major part de les dones que treballen o volen treballar a una indústria és perquè tenen familiars que hi treballen o hi han treballat

L’estudi també destaca que  una de les principals raons per les quals hi ha una escassa presència femenina en el sector industrial és la manca d’orientació professional des de la infància, ja que està demostrat que a partir dels sis anys les nenes ja rebutgen les opcions tecnològiques perquè creuen que són estudis més difícils i “és cosa d’homes”.

VISIBILITZAR LES DONES REFERENTS EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Davant d’aquesta situació i amb l’objectiu d’assolir el repte del 50-50 l’any 2030, el Departament d’Empresa i Coneixement ja s’ha posat a treballar per impulsar un pla d’actuacions. Aquest ha de ser transversal començar des de primària per desenvolupar les competències femenines, fer visibles dones referents en àmbits com ara la ciència i la tecnologia, implantar assignatures de tecnologia obligatòries a les escoles, explicar el canvi mediambiental que ha fet la indústria i també les oportunitats laborals que ofereix. “Ja es fan visites a empreses, però a vegades no passa de ser una simple excursió; cal preparar material pedagògic que treballi tots aquests conceptes”, remarca Chacón.

Un dels reptes que té la societat és retenir i potenciar el talent femení i per aquest motiu les línies estratègiques a seguir se centren a aconseguir una veritable flexibilitat horària i adaptació al cicle de vida; promoure la conciliació entre les dones i els homes; apostar pel treball per objectius en lloc del presencialisme; i potenciar la promoció del talent femení intern.

Per aconseguir una igualtat efectiva s’ha de promoure l’accés de les dones als nivells de responsabilitat superior. En aquest sentit, la consellera d’Empresa i Coneixement explica que cal impulsar “programes de mentoring, grups de dones i promoure la seva participació en la formació externa”.