El ‘Top ten’ de l’escultura de tots els temps

Presència a l’espai des dels orígens de l’art, l’escultura ens porta des de les armes primitives i fins a la representació divina, amb l’energia d’un món que acaba per fer-se més real –i ideal– que la realitat, entre l’equilibri i el pesar del dolor, del joc a la culpa en cada forma intemporal i perfecta

3

Maria Magdalena penitent

DONATELLO. 1453–1455. Fusta

Museo dell’Opera del Duomo, Florència

Aquesta Magdalena, que duu com a abric els seus propis cabells, sembla un home. Donatello, l’escultor més fi del Quattrocento, va tallar-la amb fusta eludint deliberadament l’estereotip de la santa com a dona seductora. Aquí és una ermitana penitent, obsessionada amb el fill de Déu. Si ens apropem al seu rostre amagrit i mirem bé rere els seus pòmuls enfonsats, trobarem els ulls que segueixen estimant Crist, el seu mestre.