Nueva gammacámara Bellvitge
La nova gammacàmera instal·lada a l'Hospital de Bellvitge.

Bellvitge incorpora un dispositiu pioner a Espanya per al diagnòstic del càncer

El nou equip tecnològic permet obtenir una imatge molt precisa de les cèl·lules tumorals i millorar els tractaments. El centre de L'Hospitalet preveu que doni servei a uns 3.000 pacients anuals.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estrenat un dispositiu pioner a tot Espanya que servirà per millorar el diagnòstic per la imatge de pacients oncològics, així com obrir noves opcions per al tractament d’aquesta malaltia mitjançant la teragnosi, estratègia que es considera el futur de la medicina nuclear. L’equip també servirà per a altres pacients, com els afectats per trastorns del moviment com el Parkinson. Recentment, l’Hospital Vall d’Hebron es va dotar d’un equip similar.

El nou dispositiu disponible a Bellvitge es tracta d’una gammacàmera, un equip bàsic per a la medicina nuclear, especialitat que utilitza substàncies radioactives per obtenir una imatge del cos i poder aplicar un tractament adequat i focalitzat. Les gammacàmeres van més enllà dels TAC i les ressonàncies, oferint informació funcional sobre l’òrgan o teixit estudiat, cosa que permet comprovar si té un bon funcionament o hi ha alguna lesió. Per aconseguir totes aquestes dades, s’administra als pacients un radiofàrmac, normalment per via intravenosa, que emet radiació. Aquesta radiació és detectada per la gammacàmera, que la tradueix en una imatge precisa, la qual cosa augmenta les possibilitats d’èxit en el diagnòstic, així com en les teràpies.

En aquest sentit, l’aparell incorporat al centre de L’Hospitalet de Llobregat està equipat amb les últimes tecnologies, la qual cosa permet, per exemple, poder envoltar completament el cos del pacient amb sensors i obtenir una imatge més completa i detallada al mil·límetre. “La millora en la resolució de la imatge i poder treballar amb imatges en tres dimensions ens permetrà ser més precisos en el diagnòstic”, sosté la doctora Montse Cortés, coordinadora de Medicina Nuclear a Bellvitge. A més, assenyala la doctora, amb les imatges en 3D, s’aconsegueixen detectar lesions de menor grandària i evitar que alguna s’escapi del diagnòstic.

Així mateix, dotar-se d’equips avançats com aquest permet millorar els tractaments, personalitzant-los més, i aprofundir en el desenvolupament de la teragnosi, estratègia que combina la teràpia amb el diagnòstic. En els pacients oncològics, s’utilitza quan han fallat els primers tractaments i està donant bons resultats en càncers neuroendocrins i de pròstata amb metàstasi.

El funcionament de la teragnosi es basa en el fet que, si el radiofàrmac utilitzat en la gammacàmera per obtenir la imatge es fixa en la zona afectada, també ho pot fer el medicament que serveixi per curar la malaltia. Aquest tipus de tractament es fa des de fa temps, però està creixent exponencialment gràcies al descobriment de noves molècules que poden utilitzar-se com a fàrmacs, així com la possibilitat d’aplicar-lo en diferents tumors.

L’avantatge principal d’aquesta estratègia és que permet la radiació selectiva. Així, els fàrmacs es dirigeixen directament a les cèl·lules tumorals, respectant el teixit sa, a diferència de la quimioteràpia, que afecta tot el cos. A més, el desenvolupament de millors gammacàmeres i la seva major resolució, remarca Cortés, permet subministrar cada vegada menors dosis de radiació.

Interior nueva gammacámara Bellvitge
L’aparell permet envoltar completament al pacient amb sensors, obtenint així una imatge en 3D.

Sinergies amb el futur Centre d’Alta Precisió Diagnòstica

La gammacàmera de Bellvitge ha estat adquirida gràcies als fons Next Generation, amb un cost total d’1,53 milions d’euros. Ja en funcionament, es preveu que doni servei a uns 3.000 pacients anuals. El nou equip tecnològic complementarà al futur Centre d’Alta Precisió Diagnòstica de l’hospital, que es preveu que s’inauguri en el tercer trimestre de 2022. Al nou centre, hi haurà el primer equipament assistencial públic d’Espanya que reunirà les dues eines de diagnòstic per la imatge més potents que existeixen actualment: la tomografia de positrons (PET) —l’ús d’una substància radioactiva per detectar una patologia en el cos— amb la ressonància magnètica (RM). Això suposarà una millora en el diagnòstic de tumors com els cerebrals i els ginecològics, i del càncer de pròstata. També permetrà reduir el nombre de proves que cal fer per afrontar aquestes patologies, tenint en compte que ara requereixen una ressonància i un TAC.

El Centre d’Alta Precisió Diagnòstica donarà servei a tot el sistema públic català i s’espera que converteixi a Bellvitge en un centre de referència per al sud d’Europa en la utilització d’aquestes noves tecnologies. El centre de L’Hospitalet compta amb una llarga experiència acumulada en el camp del diagnòstic per la imatge, sent el primer hospital públic que va tenir un equip que combinava la tomografia de positrons amb els TAC. Actualment, és l’hospital que realitza més proves diagnòstiques d’aquest tipus a Espanya.